www.adalah.org גיליון מס' 35, אפריל 2007
דבר המערכת
מעל החוק
העבירה הבולטת ביותר שהשב"כ מייחס לד"ר עזמי בשארה היא אחת העבירות הכבדות ביותר בחוק העונשין: סיוע לאויב בעת מלחמה, שהעונש עליה הוא דין מוות או מאסר עולם. ד"ר בשארה הסביר שהשב"כ חותר להפוך את השיחות השגרתיות על המלחמה, שהוא מנהל עם חבריו ומכריו הוותיקים, לפשע חמור. אף ששיטת סילוף הראיות ועדויות השקר של אנשי השב"כ ידועה לכל, השב"כ ממשיך עד עצם היום הזה להביא להרשעתם של חפים מכל פשע. הקביעה החד-משמעית של מבקר המדינה בשנת 2000, "גם אחרי פרסום דו"ח ועדת לנדוי לא נעקרה התופעה של אמירת שקר מקרב חוקרי השב"כ בפני ערכאות שיפוטיות", לא הרתיעה את מערכת אכיפת החוק שהביאה להרשעתם ומאסרם של שייח' ראיד סלאח וחבריו לבדוק את הראיות המפוקפקות שהשב"כ אסף נגדם. כך גם התברר במשפטה של טלי פחימה, שנכלאה על בסיס קשר אישי שלה עם אנשים מג'נין. לא למותר להוסיף, כי ועדת לנדוי פרסמה את הדו"ח שלה על רקע פרשת הקצין הצ'רקסי עיזאת נאפסו ופרשת קו 300. נאפסו נידון ל-18 שנות מאסר בפסק-דין המשתרע על פני 300 עמודים, בגין סיוע לאויב על בסיס קשריו האישיים עם לבנונים, בהסתמך על עדויות שקר של השב"כ. בפרשת קו 300 אנשי השב"כ שיקרו בפני גופים שיפוטיים בעניין מעורבותם בהוצאתם להורג של שניים מחוטפי האוטובוס. ד"ר עזמי בשארה אמר בסוף השבוע: "מעולם לא פגענו באדם ומעולם לא נשאנו אקדח ונשקנו היחיד הוא העט והלשון, אך בכנסת ישבו ועדיין יושבים פושעים המתגאים בהריגת ערבים". דוגמה אחת מני רבות בעניין זה היא: למרות הקביעה השיפוטית שאהוד יתום, שכיהן כחבר הכנסת בשנים 2006-2003, אחראי להוצאתם להורג של החוטפים בפרשת קו 300, הוא מעולם לא הועמד לדין בגין פשע חמור זה. כך השב"כ מצליח להיות מעל החוק.
עשור לעדאלה
עשור לעדאלה: מתמחים ועמיתים מדברים על עבודתם בעדאלה
כנס: לקראת עימות או פיוס
הזמנה לכנס באוניברסיטת חיפה ליום 16.5.2007
ארגוני זכויות אדם לבג"ץ: להורות על פתיחת חקירה פלילית בגין ביצוע פשעי מלחמה באזור רפיח
בג"ץ קובע: ריסוס היבולים של החקלאים הערבים הבדווים מהאוויר הינו בלתי חוקי
העליון מעכב ביצוע פס"ד נגד אוני' חיפה בעניין השירות הצבאי כקריטריון לקבלה למעונות
בעקבות פניית עדאלה: מינהל מקרקעי ישראל ביטל קריטריונים להשכרת קרקע חקלאית בנגב
עדאלה לבג"ץ: לדחות בקשת המדינה לעיכוב ביצוע פס"ד בעניין איזורי עדיפות לאומית
יום האסיר
הסוכן הזר, העונש והכלא
אמל זיאדה מראיינת את אריג' שחברי על התקופה שבה היתה במאסר
אובייקטים או סובייקטים? הרהורים תיאורטיים על הדה-פוליטיזציה של הסוגיה
ד"ר ענת מטר, מרצה בכירה, החוג לפילוסופיה, אוניברסיטת תל אביב
דו"ח: נתונים על האסירים הפלסטינים בבתי הכלא בישראל
הוכן על ידי עדאלה
פעילות בינלאומית
האיחוד האירופי וישראל צריכים ליישם את מחויבותם לזכויות האדם על פי המסגרת של תוכנית הפעולה האיחוד האירופי-ישראל

ניוזלטר זה יוצא פעם בחודש, בשלוש שפות, והוא סוקר את עיקר פעילותו החודשית של ארגון עדאלה ומפרסם מאמרים, פרשנויות ודו"חות בתחום זכויות האדם. נשמח לקבל תגובות והשתתפות בכתיבה מטעמכם. לגליונות הקודמים לחצ/י כאן ..
רישום חבר/ה English Version לגרסה בערבית
Main office: PO Box 510 Shafa'amr, 20200 Israel Tel: (972)-4-950-1610 Fax: (972)-4-950-3140
Naqab office: 28 Reger Ave # 35 Beer el Sebe, Israel Tel: (972)-8-665-0740 Fax: (972)-8-665-0853
adalah@adalah.org www.adalah.org
  © כל הזכויות שמורות לעדאלה