Warning: include(/home/adalah/public_html/uploads/oldfiles/newsletter/heb/jan08/../../../heb/head.html): failed to open stream: No such file or directory in /home/adalah/public_html/uploads/oldfiles/newsletter/heb/jan08/4.php on line 21

Warning: include(): Failed opening '/home/adalah/public_html/uploads/oldfiles/newsletter/heb/jan08/../../../heb/head.html' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/adalah/public_html/uploads/oldfiles/newsletter/heb/jan08/4.php on line 21

הירחון האלקטרוני של עדאלה
גיליון מס' 44, ינואר 2008

מנהיגי דת ערבים ועדאלה מדווחים לדווח המיוחד מטעם האו"ם לזכויות דתיות על אפליית הערבים בתחום הדת

ב-23 בינואר 2008 ביקרה במשרדי עדאלה אסמאא' ג'הנגיר, הדווחת המיוחדת של האו"ם לענייני חופש דת או אמונה, לתדריך על אפליה על פי חוק ומנהג בישראל נגד קהילות דתיות ערביות. הקאדי אחמד נאטור, ראש בית הדין השרעי לערעורים בישראל; עטאללה חנא, ארכיבישוף הכנסייה היוונית האורתודוכסית בירושלים; מר פריד חאג' יחיא, יו"ר עמותת אל-אקצה; ואנשי סגל של עדאלה הציגו סוגיות עיקריות המטרידות את הקהילות הדתיות המוסלמיות והנוצריות של הערבים בישראל.

הקאדי נטור דן בסוגיית האתרים הדתיים הקדושים למוסלמים ונכסי וואקף שנהרסו מאז 1948 או הופקעו על ידי המדינה תחת חוק נכסי נפקדים משנת 1950, כמו גם בפגיעתה של המדינה באוטונומיה של בתי הדין השרעים בשלל תחומי מעמד אישי. הקאדי נאטור הדגיש כי קיימת אפליה בהקצאת התקציבים לקהילות דתיות ערביות בישראל, המקבלות רק 2% מתקציב משרד הדתות. הארכיבישוף חנא הדגיש כי הקהילה הנוצרית בישראל ובשטחים הפלסטיניים הכבושים הולכת וקטנה מבחינה מספרית כתוצאה מן האפליה נגדה. הארכיבישוף גם הביא כמה דוגמאות לאופן שבו ישראל מתערבת בענייני הכנסייה ופוגעת בהם, כולל מינוי של מנהיגי דת, נסיעות של ראשי כנסיות אל ישראל וממנה והפעלת מוסדות חינוך. מר יחיא דן בהרס ובחילול של מסגדים והקדשי וואקף בישראל, ובחוסר הגנה מטעם המדינה על אתרים קדושים שאינם יהודים. הוא הדגיש כי מאות מסגדים נהרסו ובמקרים מסוימים הוסבו לבתי כנסת ולשימושים אחרים, כולל ברים ומסעדות.

מנכ"ל עדאלה, עו"ד חסן ג'בארין, טען כי ישראל ערה לאיום על אופיה היהודי בנוכחותן של הקהילות הדתיות הערביות המקומיות. הוא הציג עתירות שהגיש עדאלה לבג"ץ, כולל דרישות לפתיחה מחודשת של המסגד הגדול בבאר שבע לתפילה, ולהכרזה על אתרים דתיים ערביים כאתרי קודש על פי החוק, שכן כיום רק אתרי קודש יהודים נקבעו ככאלה, ועקב כך הם זוכים להגנה ולמימון מטעם המדינה.

ביקורה של גב' ג'הנגיר בישראל ובשטחים הפלסטיניים הכבושים הוא משימת איסוף העובדות הראשונה שלה באזור כדווחת מיוחדת של האו"ם. המנדט של הדווח המיוחד כולל: בחינת תקריות ופעולות ממשלה בכל חלקי העולם, אשר אינן עולות בקנה אחד עם "ההכרזה בדבר ביטולם של כל ביטויי אי הסובלנות והאפליה המבוססים על דת או על אמונה"; זיהוי פגיעות ייחודיות למגדר בהקשר של חופש דת; והמלצות על דרכי תיקון בתגובה למקרי אי-סובלנות או אפליה על בסיס דת או אמונה. גב' ג'הנגיר מקיימת ביקורי איסוף עובדות במדינות; שולחת פניות דחופות למדינות ומקיימת אתן קשר ממושך בכל הנוגע להפרות חופש הדת והאמונה; ומדווחת למועצת זכויות האדם של האו"ם ולעצרת הכללית על מעשיה, ממצאיה והמלצותיה.

ג'הנגיר משמשת כדווחת מיוחדת של האו"ם לענייני חופש הדת והאמונה מאז 2004, וקודם לכן היתה דווחת מיוחדת של האו"ם לענייני הוצאות להורג בשרירותיות או בלא הליך משפטי תקין. היא שימשה גם כיו"ר ועדת זכויות האדם של פקיסטן, שבהקמתה היתה שותפה, וכעורכת דין בבית המשפט העליון של פקיסטן (1992-2004). בשנת 1981 היא הקימה את משרד עורכי הדין הראשון בפקיסטן שהיה מורכב מנשים בלבד.