Warning: include(/newsletter/heb/newshead.html): failed to open stream: No such file or directory in /home/adalah/public_html/uploads/oldfiles/newsletter/heb/oct04/3.php on line 17

Warning: include(): Failed opening '/newsletter/heb/newshead.html' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/adalah/public_html/uploads/oldfiles/newsletter/heb/oct04/3.php on line 17

הירחון האלקטרוני של עדאלה
גליון מס' 6, אוקטובר 2004

בג"ץ הוציא צווים נגד ריסוס יבולים חקלאיים בנגב

בג"ץ (הרכב השופטים: בייניש, לוי ועדיאל) הוציא ביום, 18.10.2004, צו על תנאי בעתירה שהגיש ארגון עדאלה- המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל בחודש מרץ 2004, בדרישה לאסור על מנהל מקרקעי ישראל, משרד התעשיה, המסחר, והתעסוקה ומשרד החקלאות לרסס יבולים חקלאיים של תושבים מהכפרים הלא מוכרים בנגב. בג"ץ הורה למדינה להסביר תוך חודשיים מודע לא יופסקו פעולות הריסוס. כמו כן, בג"ץ הותיר את צו הביניים שהוציא סמוך להגשת העתירה על כנו. צו זה אוסר על מינהל מקרקעי ישראל לרסס יבולים חקלאיים של תושבים מהכפרים הלא מוכרים בנגב עד להחלטה אחרת.

העתירה הוגשה באמצעות עו"ד מרואן דלאל מעדאלה, בשם הארגון ובשמם של ארבעה תושבים מכפרים לא מוכרים בנגב אשר נפגעו מריסוס היבולים החקלאיים, רופאים לזכויות אדם, אגודת הארבעים, הפורום לדו קיום בנגב, חברת הנגב למען האדמה והאדם- בע"מ, בוסתאן לשלום, האגודה לסיוע והגנה על זכויות הבדואים בישראל, האגודה הערבית לזכויות האדם ואגודת הגליל.

לפני יותר משנתיים החל מנהל מקרקעי ישראל בשיטת ריסוס היבולים השייכים לאזרחים ערבים בדואים בטענה שהם גידלו אותם באדמות השייכות למדינה. מטרת הריסוס, כפי שהצהיר עליה, מנהל מקרקעי ישראל, היתה "למנוע את פלישתם לאדמות נוספות בנגב".

בריסוסים שביצע מינהל מקרקעי ישראל בשנים האחרונות רוססו לפחות 20,000 דונמים בעיקר של חיטה, ושעורה. הגידולים מהווים חלק ממזונם של תושבי הכפרים הבלתי-מוכרים ובעלי-החיים שברשותם וחלקם מתקיימים מהם.

יצוין, כי מנהל מקרקעי ישראל מרסס את היבולים ללא התראה מוקדמת ועושה שימוש בחומר רעיל מסוג ראונדאפ –קוטל עשבים לביצוע ריסוס היבולים החקלאיים של תושבי הכפרים הלא מוכרים בנגב. לא אחת, הריסוס גם בפגע ישירות באנשים המתגוררים בסמוך לשדותיהם.

ארגון עדאלה טען בדיון , כי ריסוס היבולים החקלאיים בכפרים הלא מוכרים בנגב על ידי מנהל מקרקעי ישראל מסכן את חיי התושבים והחיות וגורם נזקים בלתי הפיכים ליבולים, וכי, המעשה מהווה הפרה בוטה לזכותם של תושבי המקום לחיים לבריאות וכבוד, והוא מנוגד גם לחוק העונשין.

פרקליטות המדינה טענה בפני בג"ץ, כי מדיניות ריסוס היבולים החקלאים על ידי מינהל מקרקעי ישראל יעילה ואפקטיבית בהתמודדות עם "פולשים" בדואים לקרקע. בנוסף טענה המדינה, כי על פי חוות דעתו של הטוקסיקולוג הראשי של משרד הבריאות, פעולות הריסוס , אינן מקימות סכנה בריאותית לבני אדם. עוד נטען, כי אין כל אינדיקציה לכך שפעולות הריסוס מן האוויר שנעשו על ידי המדינה גרמה לפגיעה בריאותית כלשהי.

בהקשר של חוות הדעת של ד"ר ווינסטון טען עו"ד מרואן דלאל כי אין להסתמך עליה הואיל וחלקים רבים ממנה מועתקים, מילה במילה, מאתר האינטרנט של חברת מונסאנטו המייצרת את חומר הראונדאפ, וכי חוות הדעת מעתיקה מאתר האינטרנט האמור בתשובה למה שד"ר ווינסטון עצמו מגדיר כטענה הכי מדאיגה כלפי חומר הראונדאפ: שהחומרים המרכיבים אותו עלולים לגרום למחלת הסרטן. מסתבר עוד, טען עו"ד דלאל, כי מתוך 16 מקורות שד"ר ווינסטון מסתמך עליהם בחוות דעתו, 10 מועתקים היישר מאתר האינטרנט של חברת מונסאנטו, ללא הפנייה לאתר זה על ידי מחבר חוות הדעת.

במהלך הדיון הציע השופט לוי לב"כ העותרים כי התושבים הבדואים ישלמו דמי חכירה למינהל מקרקעי ישראל, ללא קשר לשאלת הבעלות בקרקע, וזאת על מנת שהמינהל לא ירסס את היבולים החקלאיים. הצעה זו נדחתה על ידי ב"כ העותרים שטען בדיון, כי אפילו יש בידי מינהל מקרקעי ישראל פסק דין המורה לאזרחים הערבים הבדואים להתפנות מהקרקע שהם מעבדים, עדיין אין ביכולתו של המינהל לעשות שימוש בריסוס לאכוף זכויות נטענות שלו בקרקע. שכן, פעולות הריסוס הננקטת על ידי מינהל מקרקעי ישראל נעשית בחוסר סמכות. החוק הדן בסוגיית הדברת צומח הוא חוק הגנת הצומח, תשט"ז – 1956. תכלית החוק, נטען בפני בית המשפט, היא תברואתית וסביבתית בלבד ולא למען קידום זכויות נטענות כלשהן על ידי מנהל מקרקעי ישראל.

יצויין, כי לעתירה שהוגשה במרץ 2004 צורפו חוות דעת של מומחים הקובעים, כי הריסוס מהווה סכנה ברורה ומיידית לבני אדם. ד"ר אליהו ריכטר, מרצה בכיר וראש היחידה לרפואה תעסוקתית וסביבתית באוניברסיטה העברית, מפרט בחוות דעתו את הסיכונים הטמונים בשימוש בחומר הראונדאפ הן לבני אדם והן לסביבה בכלל. מחוות הדעת של ד"ר ריכטר עולה כי הסיכונים העולים משימוש בחומר הראונדאפ כוללים, בין השאר, סיכונים בפריון, גרימת מומים מולדים, וסכנה שהחומר מסרטן.

ד"ר אחמד יזבק, מומחה לחומרים רעילים, בוגר הפקולטה לכימיה בטכניון, עומד בחוות דעתו על הסכנה הטמונה בשימוש בחומר הראונדאפ, אשר כוללת, בין השאר, גירוי עיניים ועור, הגברת הפלות, בחילה, קשיי נשימה.

יצויין כי, ארגון עדאלה ורופאים לזכויות אדם פנו רבות למנהל מקרקעי ישראל בדרישה להפסיק את פעולות הריסוס. בפניות נטען, כי ריסוס יבולים חקלאיים של אזרחים ערבים בדואים בנגב אינה חוקית וגורמת נזק. בתגובת מנהל מקרקעי ישראל נטען, כי הריסוס לא גרם ואינו יכול לגרום נזק.

עו"ד מרואן דלאל מעדאלה טען עוד, כי ריסוס היבולים אף נוגד את האיסורים בחוק העונשין בעניין שימוש ברעל מסוכן והיזק בזדון.

יודגש, כי הקרקעות שבאזור בו דנה העתירה נמצאות בהליכי הסדר, כלומר אין למינהל מקרקעי ישראל זכויות מוקנות בהן. תושבי המקום טוענים לבעלות בקרקע מימים ימימה, ואילו מינהל מקרקעי ישראל טוען כי יש לרשום את הבעלות בקרקע על שם המדינה.