Warning: include(/home/adalah/public_html/uploads/oldfiles/newsletter/heb/mar09/../../../heb/head.html): failed to open stream: No such file or directory in /home/adalah/public_html/uploads/oldfiles/newsletter/heb/mar09/5.php on line 11

Warning: include(): Failed opening '/home/adalah/public_html/uploads/oldfiles/newsletter/heb/mar09/../../../heb/head.html' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/adalah/public_html/uploads/oldfiles/newsletter/heb/mar09/5.php on line 11

הירחון האלקטרוני של עדאלה
גיליון מס' 58, מרס 2009פורום האו"ם לזכויות מיעוטים כלל את רוב ההמלצות שהגיש עדאלה המתייחסות למיעוטים ולזכות לחינוך, בהערה כללית
לוועדה לביעור אפליה גזעית (CERD)

ב-21 במרס חל היום הבינלאומי לביעור האפליה הגזעית. תאריך זה מציין את יום השנה לאירועי 21 במרס 1960, אז פתחה משטרת דרום אפריקה באש על סטודנטים בשארפוויל, שקיימו הפגנה שקטה נגד חוק אישורי המעבר, אחד מחוקי האפרטהייד הקשים ביותר שהוטלו על השחורים במדינה. מהיריות נהרגו 69 מפגינים. ב-1966 הכריזה העצרת הכללית של האו"ם על היום הבינלאומי לביעור האפליה הגזעית וקראה לקהילה הבינלאומית להכפיל את מאמציה לבער את כל צורות האפליה הגזעית.

כדי לציין יום זה, מרכז עדאלה מבקש להבליט את הופעותיו האחרונות לפני גופים של האו"ם הפועלים לביעור האפליה הגזעית שהיא מנת חלקם של פלסטינים אזרחי ישראל ושל פלסטינים בשטחים הכבושים – פורום האו"ם לזכויות מיעוטים וועדת האו"ם לביעור אפליה גזעית (CERD ).

פורום האו"ם לזכויות מיעוטים: מיעוטים והזכות לחינוך

המומחית העצמאית לענייני מיעוטים של האו"ם, גיי מקדוגל, הציגה החודש סדרה של המלצות בעניין מיעוטים והזכות לחינוך, לפני המושב העשירי של מועצת זכויות האדם בז'נבה. הכוונה היא שוועדת CERD תאמץ המלצות אלה כהערה כללית. כך יהפכו ההמלצות לפרשנות מוסמכת של משפט זכויות האדם הבינלאומי בעניין זה.

המלצות אלה גובשו במושב הפותח של פורום חדש של האו"ם – הפורום לענייני מיעוטים – שהתכנס בז'נבה ב-15 וב-16 בדצמבר 2008. במושב השתתפו כמאה נציגים ממיעוטים ומעמים ילידים מכל קצות תבל. עורכת הדין סאוסן זהר מעדאלה נבחרה על ידי האו"ם להשתתף בכינוס מטעם עדאלה, כמומחית בתחום.

עדאלה מילא תפקיד פעיל בניסוח ההמלצות והציג הערות וביקורת לטיוטה שנידונה בכינוס. בעקבות ההערות שהעלה עדאלה נוספו להמלצות ארבעה סעיפים חדשים; עדאלה גם העלה הצעות לתוספות לחיזוק 14 סעיפים במסמך, שכולל 63 סעיפים. ההמלצות שגיבש הפורום משקפות כמעט את כל ההערות וההתייחסויות שלנו.

הניסוחים שהוצעו על ידי עדאלה התמקדו בסוגיות כמו האפליה הכפולה של בנות מיעוטים – הן כחלק מקבוצת מיעוט והן כנשים או נערות; בצורך בפיצוי על עוולות או מעשים מפלים שנעשו נגד מיעוטים; בחובה הפוזיטיבית של מדינות להבטיח שחברי קבוצות מיעוט ייהנו ממימוש מלא של הזכות לחינוך; בזכויות התרבותיות והנרטיבים של מיעוטים; ובשליטה של מיעוטים בתוכניות הלימודים. בין ההצעות שהעלה עדאלה:

  • "לחברי קבוצות מיעוט צריכה להיות גישה ממשית ואפקטיבית לשירותי חינוך איכותיים, ללא אפליה, בתוך תחום השיפוט של המדינה. לנגישות יש שלושה ממדים חופפים: מניעת אפליה אסורה; נגישות פיסית; ונגישות כלכלית".
  • "יש להרחיב את ההעדפה המתקנת בחינוך לחברי קבוצות מיעוט שהיו נתונות למדיניות היסטורית של אפליה או אי-צדק במימוש הזכות לחינוך למערכת ההשכלה הגבוהה, שם ההשפעה המצטברת של אפליה ברמות הנמוכות של החינוך גורמת לעתים קרובות לייצוג נמוך של חברי קבוצות מיעוט בשלבים מתקדמים של החינוך, אם כתלמידים ואם כאנשי הוראה, מחנכים ובעלי מקצוע בחינוך".
  • "תוכניות חינוך למבוגרים, או 'הזדמנות שנייה', נחוצות למימוש זכויותיהם בתחום החינוך. זכויות אלה כוללות גישה לחומרים כתובים, לחומר חזותי או לחומר מוקלט בשפתם, כדי להעשיר את חיי התרבות של מיעוטים. יש לדאוג גם לאפשרות להחלפת ספרים וחומרים חינוכיים אחרים ללא תשלום וכן לגישה לאוניברסיטאות שמנוהלות על ידי אנשים המשתייכים לקבוצה הלאומית שלהם במדינות אחרות".

לדו"ח של גיי מקדוגל ולטיוטה הסופית של ההמלצות ראו:
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/G09/111/77/PDF/G0911177.pdf?OpenElement
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/10session/A.HRC.10.11.Add.1.pdf

מסקנות הוועדה לביעור אפליה גזעית (CERD )

הוועדה לביעור אפליה גזעית בחנה את המצב בישראל ב-2007. הוועדה בדקה אם ישראל ממלאת את דרישות האמנה לביעור כל צורות האפליה הגזעית. במסקנותיה על ישראל, הוועדה לביטול אפליה גזעית ציינה שישה צעדים ספציפיים בנוגע לפלסטינים בשטחים הכבושים ו-17 המלצות המתייחסות לאפליה נגד הפלסטינים אזרחי ישראל. המלצותיה עוסקות באין-ספור סוגיות שהועלו בדו"חות של עדאלה ובפעילות סנגור של עורכת הדין סאוסן זהר ומנהלת המחלקה לסנגור בינלאומי רינה ג'בארין, במושב שבו בחנה הוועדה את המצב בישראל, שהתקיים בז'נבה בפברואר 2007. הוועדה קראה לישראל, בין השאר, לנקוט את הצעדים הבאים:

  • לכלול את הזכות לשוויון ואת האיסור על אפליה גזעית במפורש בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו.
  • להבטיח שההסתדרות הציונית, הסוכנות היהודית וקרן קיימת לישראל "מחויבות לעקרון האי-אפליה במילוי תפקידיהן".
  • לבטל את חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), תשס"ג-2003.
  • לתקן את המדיניות המעניקה הטבות מפליגות לאזרחים המבצעים שירות צבאי, מתוך התחשבות בכך שרוב האזרחים הערבים אינם מבצעים שירות לאומי.
  • לחפש חלופות ליישוב-מחדש של תושבי הכפרים הלא מוכרים בנגב בעיירות מתוכננות, בעיקר באמצעות הכרה בכפרים אלה.
  • להבטיח שחוקים ותוכניות יוקדשו באופן שווה לקידומם של מוסדות תרבות ולהגנה על אתרים קדושים המעניקים שירותים הן ליהודים והן לבני קהילות דתיות אחרות.

האו"ם מאפשר לעיין במסקנות ועדת CERD בנוגע לישראל באנגלית, בצרפתית, בספרדית וברוסית: http://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/cerds70.htm. עדאלה תירגם את המסקנות לעברית ולערבית, כדי שיהיו נגישות לעורכי דין ולפעילי זכויות אדם המעוניינים להשתמש במסקנות אלה בהתדיינות משפטית ובמסעות ציבוריים הקוראים לישראל לזנוח מעשים הנגועים באפליה גזעית.

מסקנות ועדת CERD