www.adalah.org גליון מס' 6, אוקטובר 2004
דבר המערכת
עברו ארבע שנים מאז אוקטובר 2000 וטרם הוגש כתב-אישום כנגד אף שוטר שהיה מעורב בהרג. על אף הוראותיו של סעיף 49 ט לפקודת המשטרה המורה למחלקה לחקירות שוטרים (להלן: מח"ש) לפתוח בחקירה מיידית בנסיבות כגון אלה, ולמרות הפניות הרבות של עדאלה באוקטובר 2000, מח"ש לא עשתה דבר.
היו בידי מח"ש דו"חות נתיחה של ארבע גופות שהתעקשה אז לא למסור למשפחות בטענה כי בכוונתה לפתוח בחקירה. אך חקירה כזו לא בוצעה. ארגון עדאלה הגיש עשרות עדויות בפני ועדת אור המעידות על נסיבות ההרג. העדויות פתוחות לעיני הכל. אך מח"ש לא עשתה בהן שימוש.
ביום 1/9/2004, שנה לאחר פרסום המלצות הועדה, השופט (בדימוס) אור מותח ביקורת חריפה ביותר על מחדלי מח"ש "לא גבתה ראיות... לא אספה ממצאים בשטח ולא ניסתה סמוך לקרות האירועים לאתר מי היו השוטרים המעורבים באירועים."
עיון בהרצאתו, המתפרסמת כאן, של עו"ד פיטר מדן מצפון אירלנד המייצג משפחות רבות של הרוגי Bloody Sunday, מעלה את השאלה: האם מחדלי מח"ש יהוו "סיבת העומק" למחאות הבאות?
הודעות
האגודה הערבית לזכויות האדם פרסמה דוח: ארבע שנים אחרי אוקטובר
קריאה לכתיבת מאמרים למחברות עדאלה: "על מערכת המשפט הפלילי"
Scholarships
לתוכנית משפטית בזכויות אדם - אוני' קולומביה
לתוכנית בתחום בריאות וזכויות אדם - מכללת קולבי
לתוכנית משפטית בזכויות האדם באוני' CEU במימון OSI
הנשיא ברק לפרקליטות המדינה: העולם כולו קורא את הדו"חות הבינלאומיים בעניין הריסת הבתים ברפיח, לכן, ולמען ההיסטוריה שלנו, אני מציע לכם להשיב באופן מפורט על העתירה
צילום: Associated Press
בעקבות בקשת עדאלה למתן צו ביניים, קק"ל התחייבה בפני בג"ץ להקפיא מכרזים חדשים, ומכרזים תלויים ועומדים באזור הצפון והגליל; בג"ץ אישר התחייבות זו
צילום: אחלאם שבלי
ועוד על הצדק בתכנון וחלוקת קרקע
בג"ץ הוציא צווים נגד ריסוס יבולים חקלאיים בנגב
הוגש נייר עמדה, המתייחס למעמדם של יישובים ערבים, בפני ועדת החקירה לגבולות באר שבע ולרשויות אחרות בנגב
מאמרים - מכנס אוקטובר 2000: זכרון למחאה, 2.10.2004
מושב פתיחה
מר שאוקי ח'טיב - יו"ר ועדת המעקב העליונה לאזרחים הערבים
דר' מרואן דוירי - יו"ר הנהלת עדאלה
מר חסן עאסלה - דובר ועד המשפחות של הרוגי אוקטובר 2000
הרצאה: ניסיון צפון אירלנד
עו"ד פיטר מאדן - מייצג רוב משפחות הרוגי Bloody Sunday
מושב: מחאה וועדת אור
פרופ' יואב פלד - אוני' תל-אביב
דר' אחמד סעדי - אוני' בן-גוריון
עו"ד מרואן דלאל - עדאלה
הזכות לחינוך
משרד החינוך התחייב בפני ביהמ"ש כי יבדוק את הבקשה למתן רשיון לביה"ס "יאפא", וכי לא יממש עתה את צו הסגירה
הפרקליטות לבג"ץ: נוסיף 9.5 תקנים למשרת קב"סים בנגב עדאלה בתשובה: לאור הפערים הגדולים, ההוספה אינה מספקת

מודעה זו פורסמה בעיתון הארץ ביום 17.10.2004 והיא חתומה ע"י ועדת המעקב העליונה לענייני האזרחים הערבים בישראל, ועד משפחות הרוגי אוקטובר 2000 ועדאלה
ניוזלטר זה יוצא פעם בחודש, בשלוש שפות והוא סוקר את עיקר פעילותו החודשית של ארגון עדאלה. נשמח לקבל תגובות, הצעות חדשות, והשתתפות בכתיבה מטעמכם. לגליונות הקודמים לחצ/י כאן ..
רישום חבר/ה English Version לגרסה בערבית
Main office: PO Box 510 Shafa'amr, 20200 Israel Tel: (972)-4-950-1610 Fax: (972)-4-950-3140
Naqab office: 28 Reger Ave # 35 Beer el Sebe, Israel Tel: (972)-8-665-0740 Fax: (972)-8-665-0853
adalah@adalah.org www.adalah.org
  © כל הזכויות שמורות לעדאלה