היועץ המשפטי לממשלה החליט להעמיד לדין את חה"כ זועבי

"הפרקליטות לא נוהגת להעמיד לדין נבחרי ציבור בגין התבטאויות רגעיות וספונטניות שנעשו בלהט הפעילות הציבורית הפוליטית ולכן אם יוגש כתב אישום יהיה על הפרקליטות להסביר בפני בית המשפט מדוע ח"כ זועבי מופלית לרעה"

בג"ץ דחה את העתירה נגד העלאת אחוז החסימה

האגודה לזכויות האזרח ומרכז עדאלה הצטרפו לעתירה במעמד ידידי בית המשפט. הארגונים טענו כי העלאת אחוז החסימה נועדה לפגוע בייצוג האזרחים הערבים בכנסת.

בג"צ חוסם את גישתם של תושבי עזה לבתי משפט בישראל

למרות דחיית העתירה, השופטים התייחסו בפסק דינם לניגוד עניינים שיוצרת מדיניות זו בין היותה של המדינה הגוף הנתבע בתיקים אלה לבין היותה זו המחליטה מי יכול להגיע לבית המשפט ומי לאו.

עדאלה: להקים מרפאה בכפרים כוחלה ומכחול
היעדר מרפאה בכפרים מהווה הפרה לחובה המוטלת על המדינה מכוח חוק בריאות ממלכתי לספק שירותי רפואה נגישים וזמינים.
המחוזי: הרשעת ח"כ ברכה אינה מנומקת
הגשת כתב האישום נגד ח"כ ברכה היא הפעם הראשונה בהיסטוריה שבה חבר כנסת עומד למשפט על השתתפות בהפגנות.
להיות פלסטיני אזרח ישראל
לגור במדינה אשר מעצם הגדרתה מפלה אותך: כ"לא יהודים" במדינה יהודית, האזרחים הערבים מופלים וזכויותיהם הבסיסיות נשללות על רקע זהותם הלאומית