עתירה לביטול שלילת גמלאות סוציאליות מהורים לאסירים קטינים פלסטינים
התיקון לחוק השולל גמלאות סוציאליות (קצבאות ילדים, הבטחת הכנסה ומזונות) מהורים לאסירים פלסטינים קטינים, אשר הורשעו בעבירות המסווגות...
עדאלה והאגודה לזכויות האזרח: האצלת הסמכויות מהממשלה לחטיבה להתיישבות אינה...
המדינה מעבירה את סמכותה לקבוע ולבצע מדיניות התיישבות לגוף שדואג לאינטרסים של האזרחים יהודים בלבד
עדאלה והאגודה לזכויות האזרח: ביטול אזרחותו של עלאא זיוד הינה בלתי-חוקית
עו"'ד סאוסן זהר ועו"ד עודד פלר כתבו בפנייתם כי לביטול האזרחות השלכות הרות גורל וחמורות ביותר.