עדאלה: התכנית להעתיק את עמונה לנכסי פליטים פלסטינים הינה בלתי-חוקית
חל איסור על מדינת ישראל, כמעצמה כובשת, לנצל שטחים כבושים לצרכיה הפוליטיים ולצרכי אזרחיה
עדאלה: על משרד הפנים לדחות את בקשת המועצה המקומית חריש להרחבת גבול שיפוטה
אם תאושר הבקשה של חריש, יישארו יישובים ערביים באזור ללא אופק התפתחותי
עדאלה לנציבות שירות בתי הסוהר: עליכם להתקין מזגנים או מצננים בתאים של...
תנאי הקיום הנוכחיים בתאים מהווים הפרה הן של המשפט הישראלי והן של המשפט הבינלאומי