"תיקי הנכבה": עדאלה והמרכז ללימודי פלסטין משיקים אתר חדש
אתר "תיקי הנכבה" עלה ביום הנכבה, 15.5.16, אשר מציין את הגירוש והעקירה של העם הפלסטיני במהלך הקמתה של מדינת ישראל.
וועדת האו"ם נגד עינויים ממליצה על יותר מ-50 צעדים שעל ישראל לנקוט להפסקת...
עדאלה, מרכז אל-מיזאן לזכויות אדם ורופאים לזכויות אדם - ישראל, הגישו דוח ארגונים לא ממשלתיים משותף לוועדה
עתירה לביטול שלילת גמלאות סוציאליות מהורים לאסירים קטינים פלסטינים
התיקון לחוק השולל גמלאות סוציאליות (קצבאות ילדים, הבטחת הכנסה ומזונות) מהורים לאסירים פלסטינים קטינים, אשר הורשעו בעבירות המסווגות...