סנגור בינלאומי - למה?

צוות הסנגור הבינלאומי של עדאלה נותן פרסום לפועלו של הארגון בחו"ל ומקיים קשרים עם מדינות שיש להן קשרים דיפלומטיים הדוקים עם ישראל. אנו מדווחים גם לגופים השונים של האו"ם העוקבים אחר יישום האמנות הבינלאומיות שישראל חתומה עליהן, ובהן האמנה לביעור כל צורות האפליה הגזעית.

עדאלה מנהל פעילות סנגור בינלאומי כדי ללחוץ על ישראל לכבד את משפט זכויות האדם הבינלאומי ואת ההתחייבויות שנטלה על עצמה בחתימה על אמנות והסכמים עם האו"ם ועם האיחוד האירופי.

כמו כן אנו מבקשים לעורר את מודעותה של הקהילייה הבינלאומית לאפליה הממוסדת של אזרחי ישראל הערבים כדי להגן על זכויותיהם בתוך המדינה, ולהפרות הבוטות של זכויות אדם בשטחים הכבושים. באמצעות העלאת המודעות לנושאים אלה אנו מבקשים לעודד גורמים בינלאומיים לאלץ את ישראל להפסיק את הפרות זכויות האדם שהיא אחראית להן.

הפעילות של עדאלה באיחוד האירופי נעשית בעיקר דרך רשת EMHRN (Euro-Mediterranean Human Rights Forum) – קואליציה של כשמונים ארגונים בלתי ממשלתיים ופעילים מיותר משלושים מדינות באירופה ובאגן הים התיכון. הרשת מפרסמת דוחות ומארגנת ביקורי סנגור של חברי פרלמנט אירופים של קבוצות כמו קבוצת העבודה אירופה-ישראל לזכויות אדם במדינות החברות בה. הרשת היתה שותפה לפרסום הדוח האיחוד האירופי והמיעוט הערבי בישראל של עדאלה, המבקש לעודד עמדה נחרצת יותר של מדינות האיחוד כלפי ישראל.

עדאלה מקיים פעילות נרחבת גם בארצות הברית, כולל ביקורי שדולה בקרב חברי קונגרס והרצאות אקדמיות. חלק מביקורי השדולה מאורגנים על ידי Project Exchange.