מאמרים

עמוד: 1 מתוך 1
חברות הצוות של עדאלה כותבות על אירועי אוקטובר 2000
בתקופה שבין 1 ל־8 באוקטובר 2000, במהלך מחאות נגד הדיכוי האלים בשטחים הכבושים, נהרגו 13 צעירים ערבים במשולש ובגליל בידי כוחות משטרת ישראל. השבר שגרם הרג הצעירים הערבים הפך מאז למרכיב יסודי ומכונן בזיכרון הקולקטיבי של...
2019-04-08
הליך פסילות המועמדים לכנסת חושף תפיסות גזעניות בחוק הבחירות ובגופים האמונים על יישומו
כך משמש הפורמליזם המשפטי כלי יעיל למדינה להתנער מאחריותה ליצירת המצוקה כאשר מדובר בחברה הערבית.
הבחירות האחרונות לכנסת ה- 20 שמו מחדש את הייצוג הפוליטי של הפלסטינים בישראל בין הגרזן של ליברמן והכוונת של הרצוג. נראה כי לאור הצלחתו, ראש הממשלה ימשיך להסית על מנת לגייס לשורותיו תומכים
שילוב פרקטיקות חקירה שהופך את המעצר לחשאי, שדומה לשיטת העלמתם של עצורים, הנהוגה במשטרים אפלים. זהו אמצעי הפחדה יותר מאשר שיטת חקירה.
חוקים גזעניים .עו"ד סאוסן זהר, אי אפשר למחוק את זיכרונו של מיעוט. הזכות להגדרה עצמית איריס מריון יאנג, הגדרה עצמית כהעדר יחסי שליטה: אידיאלים שימושיים עבור פלסטין-ישראל, הירחון האלקטרוני של עדאלה, גיליון מס' 12, אפריל 2005...