זכויות תרבותיות, חברתיות וכלכליות

עמוד: 1 מתוך 4
שגב שלום הוא אחד מהיישובים העניים ביותר בישראל. במשך שנים ניהלה מועצה מקומית ממונה מטעם משרד הפנים, שבראשה עמד ראש מועצה יהודי את ענייני היישוב, ולתושבים לא הותר לבחור את נציגיהם. החלטת שר החינוך לכלול את שגב שלום...
תחנות "טיפת חלב" שבמוקד עתירה זאת נפתחו בעקבות התדיינות משפטית שיזם עדאלה ב-1997; המדינה טענה כי לא הצליחה למשוך צוות רפואי ברמה הולמת לעבוד בתחנות אלה וסגר אותן ב-2009. בעקבות עתירת עדאלה אימץ משרד הבריאות תוכנית למתן...
ביוני 1984 חוקקה הכנסת את תיקון מס' 16 (התשמ"ד – 1984) לחוק לימוד חובה תש"ט – 1949, אשר לפיו חוק חינוך חובה חינם יחול גם על ילדים בגילאים 3 ו־4. עוד נקבע כי יישום התיקון יבוצע בהדרגה תוך עשר שנים, ובלבד שיושלם לא יאוחר מראשית...
תוכניות אגף שח"ר של משרד החינוך, הפועלות מאז שנות ה-70, נועדו לסייע לתלמידים מרקע חברתי-כלכלי קשה לשפר את הישגיהם, להעלות את ציוניהם, למנוע את נשירתם ולהשוות את רמתם לרמת שאר התלמידים במדינה. הצלחתן של תוכניות אלו גדולה,...
באוקטובר 2005 הגיש מרכז עדאלה עתירה לבג"ץ בשמו ובשם 51 ילדים מהכפר הלא מוכר אלזערורה וארגוני חינוך. העתירה מופנית נגד שר החינוך, מנכ"ל משרד החינוך – מחוז דרום, הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה – מחוז דרום, המועצה הארצית...
ביולי 2009 הגשנו עתירה לבג"ץ בדרישה לחייב את משרד החינוך וחברת החשמל לחבר את בתי הספר היסודיים בכפר הלא מוכר אבו תלול – אלמוּסתַקבּל ואלאַעסַם ב' – לרשת החשמל הארצית. בתי ספר אלו מופעלים באמצעות רשת חשמל זמנית של...
ביולי 2005 הגשנו עתירה לבג"ץ, בדרישה להוציא צו על תנאי לסלול כביש גישה לבית הספר היסודי בכפר הלא מוכר אלפוּרעה, המרוחק כארבעה קילומטרים מהכביש הראשי (כביש באר שבע-ערד) והדרך אליו בלתי עבירה לרכבים פרטיים או להסעות תלמידים....
בחודש דצמבר 2002 הודיע משרד החינוך להורי שמונה ילדים לקויי שמיעה מאזור המשולש הדרומי על כוונתו להעביר את ילדיהם לגן במבנה אחר, בטענה שהגן שבו למדו הילדים עד לאותה עת שכן בכיתה לא תקנית. להורים, ששמחו על הכוונה לשפר את מצב...
בחודש מרס 2005 הגיש ארגון עדאלה עתירה לבג"ץ בשם הארגון ובשמן של 35 נערות בדוויות מהנגב, נגד משרד החינוך, הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה - מחוז הדרום, המועצה האזורית אבו בסמה, משרד הפנים ומינהל מקרקעי ישראל, להקמת בית ספר תיכון...
ב-7 באוקטובר 2010 הגיש מרכז עדאלה עתירה לבג"ץ בדרישה לבטל את תיקון מס' 113 לחוק הביטוח הלאומי הקובע כי אם ילד אינו מקבל חיסון בהתאם לתוכנית החיסונים של משרד הבריאות, תופחת קצבת הילדים שלו בסכומים גבוהים המגיעים עד כדי 60%...
במרס 2012 ערער תושב הכפר הבדווי הלא-מוכר אום אלחיראן בנגב לבית המשפט העליון באמצעות עו"ד סאוסן זהר בדרישה לחבר את הכפר לרשת המים הארצית. בכפר אום אלחיראן מתגוררים 500 תושבים ללא חיבור למים או חשמל ומקור המים הקרוב ביותר הוא...
השירות של פסיכולוגים חינוכיים ניתן באמצעות כל רשות מקומית, ונתמך תקציבית ומפוקח מקצועית על ידי משרד החינוך. תפקידו של השירות הפסיכולוגי-ייעוצי (שפ"י) להעניק שירותים פסיכולוגיים ושירותי ייעוץ חינוכי לתלמידים, להורים...
ביוני 1999 עתרו מרכז עדאלה והאגודה לזכויות האזרח בישראל לבית המשפט העליון כנגד עיריות תל אביב-יפו, חיפה, רמלה, לוד, עכו ונצרת עילית על מנת שאלו יוסיפו כיתוב בשפה הערבית לכל השלטים המוצבים מטעמן. העותרים טענו כי: היעדר...
בידיעון ההרשמה לשנת 2008 פרסמה אוניברסיטת תל אביב תנאי חדש, הקובע כי רק מי שעבר את גיל 20 יוכל להירשם ללימודי רפואה. התנאי לא חל על עתודאים. אנו פנינו בשם ועד הסטודנטים הערבים באוניברסיטת תל אביב אל נשיא האוניברסיטה ואל...
ביום 23/08/05 הגיש ארגון עדאלה עתירה לבית המשפט לעניינים מנהליים בתל-אביב, כנגד החלטת עיריית לוד ומשרד החינוך לא לקבל ילד ערבי (בגיל 8) לבית ספר יהודי, על רקע שייכותו הלאומית. העתירה הוגשה, באמצעות עו"ד עביר בכר מארגון עדאלה...
ערר שהוגש בנובמבר 2006 על פסק דין שנתן בספטמבר 2006 בית המשפט המחוזי בחיפה, בשבתו כבית דין לענייני מים. בית הדין לענייני מים נתן תוקף להחלטות שקיבל בעבר נציב המים, ולפיהן לא יסופקו מים למאות משפחות ערביות בדוויות הגרות...
בנובמבר 2012 הגיש עדאלה עתירה נגד משרד החינוך ומועצות מקומיות בדרום נגד ההחלטה להעביר 55 תלמידי חינוך מיוחד מבית ספר בכסייפה לבית ספר בכפר מוּלדה-אלאטרש. בית הספר במולדה-אלאטרש מרוחק מבתי התלמידים והנסיעה אליו אוכרת כ-45...
עכברה, השכונה הערבית היחידה בצפת, הוקמה בשנת 1982 על ידי עיריית צפת ומינהל מקרקעי ישראל כפתרון לתושבי הכפר הלא-מוכר עכברה שבקרבת העיר. העובדה כי השכונה לא היתה מחוברת לרשת הביוב חשפה את תושביה לסיכונים בריאותיים, הנגרמים...
ב-2 באפריל 2012 הגיש עדאלה עתירה לבג"ץ בשמן של שתי תלמידות כיתה א' מהכפר יפיע בדרישה לכלול בתי ספר ערביים בתוכנית שמפעיל משרד התרבות, המציעה הצגות תרבות חינם בחופשת הפסח ב-110 יישובים יהודיים בפריפריה. ברשימת היישובים...
במרס 2005 הגשנו עתירה לבג"צ נגד משרד החינוך ואחרים להקמת בית ספר תיכון באזור אבו תְלוּל-אלשַהבּי שבנגב, שבו שבעה כפרים בדוויים לא מוכרים המונים כ-12 אלף תושבים אך אין בו אף בית ספר תיכון. ביום העתירה היו באזור שלושה בתי ספר...