עתירה נגד תוכנית המציעה הצגות חינם לילדים יהודים בלבד

ב-2 באפריל 2012 הגיש עדאלה עתירה  לבג"ץ בשמן של שתי תלמידות כיתה א' מהכפר יפיע בדרישה לכלול בתי ספר ערביים בתוכנית שמפעיל משרד התרבות, המציעה הצגות תרבות חינם בחופשת הפסח ב-110 יישובים יהודיים בפריפריה. ברשימת היישובים המשתתפים בתוכנית לא נכלל ולו יישוב ערבי אחד. תוכנית זו הופעלה בחופשת הפסח, בזמן שגם בתי הספר הערביים הנוצריים יוצאים לחופשת חג הפסחא ושאר בתי הספר הערביים נמצאים בחופשת האביב. עדאלה דרש לגבש קריטריונים ברורים, שיקבעו את אופן המימון של ההצגות ובאילו מקומות יוצגו.

בתגובתו לבקשה לצו ביניים בעתירה התנגד משרד התרבות והספורט לדרישת עדאלה להקפיא את יישום התוכנית עד ליישומה באופן שוויוני גם בבתי הספר הערביים. המשרד טען כי תוכנית "אפיקומן" היא פרויקט אחד מתוך מכלול של פעילויות שתכליתן לקדם ולהנגיש אירועי תרבות ביישובי הפריפריה, לרבות במגזר הערבי, וכי הוא שוקד על תוכנית דומה בערבית, אך לא נתן שום פרטים על התוכנית או לוח זמנים ליישומה.

ב-6 באפריל אישר בג"ץ את התוכנית "אפיקומן" של משרד התרבות והספורט. בית המשפט הסביר כי החליט כך מכיוון שהתוכנית כבר בעיצומה וקשה לעצור אותה לאחר שמשרד התרבות סיים את כל ההכנות להפעלתה.

בג"ץ 2728/12 עדאלה נגד משרד התרבות והספורט

מסמכים קשורים: