עדאלה: על ישראל לחשוף את הראיות נגד ששת הארגונים עליהן הכריזה כ"ארגוני טרור"
בחוות דעת משפטית מקצועית, עדאלה מנתח את הכלים המשפטיים באמצעותם ישראל מוציאה ארגוני זכויות אדם וארגוני חברה אזרחית פלסטיניים אל מחוץ לחוק.
משרד התחבורה החליט לבטל תחנות אוטובוס בוואדי עארה
עדאלה: ההחלטה עלולה להוביל ליצירת מערכות תחבורה ציבורית מופרדות על בסיס לאום, ותעמיק את האפליה הקיימת במתן שירותי תחבורה ציבורית לציבור הערבי.
עדאלה : אסרו על המשטרה לחסום אוטובוסים של מתפללים ומפגינים ערבים
הגבלת תנועה של קבוצות אזרחים המונעת את מימוש חופש ההפגנה והפולחן הינה פגיעה בזכויות יסוד של אזרחים ערבים.