עתירה דחופה לבג״ץ: לחבר את התלמידים הערבים בנגב למערך הלמידה מרחוק
מאז הופסקו הלימודים בתחילת משבר הקורונה, נשללת מיותר מ-50 אלף תלמידים הזכות לחינוך.
הרשימה המשותפת ועדאלה עתרו לבג״ץ נגד המשך התקנת תקנות שעת חרום
בעתירה נטען כי התקנת התקנות חורגת מסמכות הממשלה כפי שהיא מוגדרת בחוק יסוד: הממשלה, במיוחד לאור תחילת פעילותה של בכנסת.
בג״ץ מחייב את המדינה להציג הסדר שיאפשר היוועצות אסירים ביטחוניים עם עו״ד
זאת בעקבות עתירת עדאלה נגד תקנות שעת חרום שהותקנו לאחר פרוץ משבר הקורונה