מינוי שר נוסף במשרד הביטחון נועד לקדם סיפוח ואפרטהייד בשטחים הכבושים
שינוי חוק יסוד: הממשלה מכוון לצורך הרחבת התנחלויות בניגוד למשפט הבינלאומי.
בג"ץ ביקש מהכנסת ומהממשלה להשיב אם הם נכונים לערוך שינויים בחוק האזרחות
עדאלה: את הוראותיו הגזעניות של החוק ניתן לתקן רק באמצעות בטלותו המלאה.
הממשלה אישרה לקדם את הקמת ה״משמר הלאומי״
עדאלה: שינוי מבני זה יוצר מערכת שיטור נפרדת המופעלת כלפי האזרחים הפלסטינים כגוף שיטור עצמאי, המורכב ממיליציות אזרחיות חמושות.