בג"ץ פסק כי התקנות המחייבות ריחוק חברתי אינן חלות על אסירים ביטחוניים
למרות דיווחים על הידבקויות של אסירים ואנשי סגל עמם הם באים במגע, בג"ץ קבע שיש לראות באסירים המתגוררים באותו התא כבני משפחה
עדאלה עתר לבג"ץ נגד החוק המאפשר לממשלה לקבוע הגבלות ללא אישור מוקדם של הכנסת
בעתירה נטען כי התיקון לחוק אינו חוקתי ופוגע בעקרונות של הפרדת הרשויות וכי אין בו הגנה מפני שימוש מופרז באמצעים פוגעניים.
עדאלה יבקש דיון נוסף בעתירה נגד מניעת ביקורי אסירים ביטחוניים על ידי ח״כים
חרף עמדת הכנסת שמניעת הביקורים פוגעת בתפקודם של חברי הכנסת, בג״ץ סירב להוציא צו על תנאי בעתירה שוהגשה בשם ח״כ ג׳בארין