הכנסת אישרה חוק שמאפשר למדינה לבטל את אזרחותו של אדם שלא בפניו
הזכות לאזרחות כשלעצמה הפכה להיות מטרה לפגיעה במעמדם של האזרחים הערבים
עדאלה עתר לבג"ץ בשם 17 רשויות מקומיות פלסטיניות נגד חוק ההסדרה
בעתירה נטען כי החוק נוגד את המשפט הבינלאומי ההומניטארי והינו בלתי-חוקתי