האסיר אחמד מנאסרה יוחזק בבידוד למשך ארבעה חודשים נוספים
ביהמ״ש הסתמך החלטתו על מידע סודי לפיו נשקפת סכנה לחייו מידי מאסירים אחרים; אחמד מנאסרה שוהה בבידוד למעלה משנה.
בעקבות בקשת הארגונים גישה ועדאלה: בית המשפט לימאות הורה לשחרר סירת דיג לעזה
הסירה מוחזקת מאז פברואר השנה; החזקתה פוגעת בהכנסותיהן ובטחונן התזונתי של שבע משפחות ברצועה.
הערעור של בל"ד נגד החלטת ועדת הבחירות לפסול את מועמדותה לכנסת התקבל פה אחד
עדאלה: פעולה פוליטית פרלמנטרית המקדמת חזון פוליטי של דמוקרטיה ושוויון, אינה יכולה להוות עילה לשלילת הזכות לבחור ולהיבחר.