עדאלה: הצעת המדינה להקצות מתחמים נפרדים לאכילת חמץ בבתי חולים מבזה את...
בתשובה לעתירת עדאלה, הציעה המדינה להקים "מתחמי חמץ" בבתי חולים בפסח ולהמשיך ולנקוט אמצעים שימנעו הכנסת חמץ לשאר שטחי בתי החולים.
סילוק העתירה נגד ההחלטה לאסור על הגשת הצעת חוק יסוד: ישראל מדינת כל אזרחיה...
בג"ץ החליט למחוק את העתירה נגד יו"ר הכנסת בעקבות חוק פיזור הכנסת ה-20, מהנימוק שפיזור הכנסת הופך אותה לתיאורטית.
בעקבות שבועת מועצת העיר עפולה, עדאלה דורש להשעות פיתוח והקצאת קרקעות לעיר...
בפנייה אל רשות מקרקעי ישראל ואל שר השיכון, תובע המרכז המשפטי להימנע מכל התקשרות עם העירייה לפיתוח והקצעת מקרקעין, עד שזו לא תבטל את החלטתה...