המדינה מגבשת מדיניות חדשה בנושא אכיפת איסור ליקוט צמחי בר מהמטבח הפלסטיני
המשרד להגנת הסביבה אישר כי נערכת חשיבה מחודשת על איסור קטיף צמחי העכוב, הזעתר והמראמיה תוך "התחשבות משמעותית יותר בקטיף לצריכה עצמית"
תגובת מרכז עדאלה לאמירות של אהוד ברק בעניין אירועי 2000
מרכז עדאלה ייצג את משפחות 13 הפלסטינים הצעירים שנהרגו על ידי משטרת ישראל באוקטובר 2000.
ישראל מאלצת מרצים זרים לעזוב אוניברסיטאות בגדה המערבית
אוניברסיטת ביר זית, עדאלה ואל-חאק דורשים לבטל מדיניות אשרות המפלה מרצים זרים באוניברסיטאות פלסטיניות.