עדאלה עתר לבג"ץ בשם 17 רשויות מקומיות פלסטיניות נגד חוק ההסדרה
בעתירה נטען כי החוק נוגד את המשפט הבינלאומי ההומניטארי והינו בלתי-חוקתי
עדאלה: פעילות המשטרה נגד הפגנות תלמידים ערבים הינה בלתי-חוקית
שוטרים בלבוש אזרחי הגיעו לבתי ספר במטרה לשכנע מנהלים למנוע מתלמידים להפגין
עדאלה לוועדת השרים לענייני חקיקה: עליכם להתנגד להצעת חוק המואזין
תכליתו האמיתית של החוק היא לא למנוע רעש מבתי תפילה, אלא למנוע כריזה ממסגדים