עדאלה דורש להפסיק לגייס אנשי שב״כ למערך הטיפול בקורונה בחברה הערבית
המדיניות חורגת מן הסמכויות החוקיות של פיקוד העורף, ומעידה על יחס עוין ולא שוויוני לאוכלוסייה הערבית.
בעקבות פניית עדאלה: תוקפא מדיניות הריסות הבתים בישראל ובמזרח ירושלים
לנוכח מצב הסגר, תיפסק מדיניות האכיפה המואצת שהונהגה בין הגל הראשון לשני של התפרצות מגיפת הקורונה.
אחרי עשרים שנה
חברות הצוות של עדאלה כותבות על אירועי אוקטובר 2000