בעקבות בקשת הארגונים גישה ועדאלה: בית המשפט לימאות הורה לשחרר סירת דיג לעזה
הסירה מוחזקת מאז פברואר השנה; החזקתה פוגעת בהכנסותיהן ובטחונן התזונתי של שבע משפחות ברצועה.
משרד החינוך מצדיק פגיעה בחופש הביטוי של עמותות פלסטיניות בהסתמך על חוק הלאום
עדאלה השיב לבקשת המחיקה של העתירה המנהלית שהגיש נגד ההחלטה ודרש לקיים בה דיון בהקדם.
הערעור של בל"ד נגד החלטת ועדת הבחירות לפסול את מועמדותה לכנסת התקבל פה אחד
עדאלה: פעולה פוליטית פרלמנטרית המקדמת חזון פוליטי של דמוקרטיה ושוויון, אינה יכולה להוות עילה לשלילת הזכות לבחור ולהיבחר.