תיקים תלויים ועומדים

עמוד: 1 מתוך 1
בית המשפט העליון 1. דרישה לבטל מדיניות של מינהל מקרקעי ישראל, המתירה הקצאה ושיווק של קרקע בשליטתה של קרן קיימת לישראל (קק"ל) במכרזים הפתוחים רק ליהודים. בג"ץ 9205/04, עדאלה נגד מינהל מקרקעי ישראל ואח' 2. דרישה לבטל את "חוק ועדות...
בית המשפט העליון 1. ייצוג ח"כ חנין זועבי (בל"ד) בעתירה שהגיש ח"כ מיכאל בן ארי לבית המשפט העליון בדרישה לביטול החלטת היועץ המשפטי לממשלה שלא להעמיד את ח"כ זועבי לדין פלילי בשל השתתפותה במשט החירות לעזה במאי 2010. העתירה הוגשה...
בית המשפט העליון 1. דרישה לכלול את הכפר הערבי עראמשה ברשימת היישובים הזכאים לקבל מכסה לייצור ביצים למאכל. כיום רק יישובים יהודיים מקבלים מכסות לייצור ביצים. בג"ץ 3815/08, איאד מג'יס ואח' נגד שר החקלאות 2. דרישה לבטל את תיקון...
בקשה לדיון נוסף בהרכב מורחב בבג"ץ בפסק הדין שהתיר להפסיק באופן גורף את ההיתר ללימודים אקדמיים של כל האסירים המסווגים כביטחוניים, בניגוד לנוהל בעבר, בשעה שאסירים פליליים מורשים ללמוד בהתכתבות באוניברסיטה הפתוחה....
בית המשפט העליון 1. עדאלה והאגודה לזכויות האזרח הצטרפו כידידי בית המשפט לעתירה הדורשת לבטל את ההפקעה חסרת התקדים של מעמד התושב של חברי הפרלמנט הפלסטיני שנבחרו למועצה המחוקקת הפלסטינית ברשימת החמאס בבחירות ב-2006. בג"ץ...