זכויות חברתיות, כלכליות ותרבותיות

 

בית המשפט העליון

1.    דרישה לכלול את הכפר הערבי עראמשה ברשימת היישובים הזכאים לקבל מכסה לייצור ביצים למאכל. כיום רק יישובים יהודיים מקבלים מכסות לייצור ביצים.

בג"ץ 3815/08, איאד מג'יס ואח' נגד שר החקלאות 

2.    דרישה לבטל את תיקון מס' 113 לחוק הביטוח הלאומי, הקובע כי אם ילד אינו מקבל חיסונים בהתאם לתוכנית החיסונים של משרד הבריאות, קצבת הילדים שמקבלים הוריו תופחת בסכומים גבוהים המגיעים עד כדי 60% מקצבתו. התיק תלוי ועומד לפני הכרעה סופית.

בג"ץ 7245/10, עדאלה ואח' נגד משרד הרווחה ואח'