דו"ח תרומות

2023

דו"ח תרומות שהתקבלו מיישות זרה – רבעון רביעי

דו”ח תרומות שהתקבלו מיישות זרה – רבעון שלישי

דו”ח תרומות שהתקבלו מיישות זרה – רבעון שני

דו”ח תרומות שהתקבלו מיישות זרה – רבעון ראשון

 

2022

דוח תרומות שהתקבלו מיישות זרה – רבעון רביעי

דו”ח תרומות שהתקבלו מיישות זרה – רבעון שלישי

דו”ח תרומות שהתקבלו מיישות זרה – רבעון שני

דו”ח תרומות שהתקבלו מיישות זרה – רבעון ראשון

 

2021

דוח תרומות שהתקבלו מיישות זרה – רבעון רביעי

דו”ח תרומות שהתקבלו מיישות זרה – רבעון שלישי

דו”ח תרומות שהתקבלו מיישות זרה – רבעון שני

דו”ח תרומות שהתקבלו מיישות זרה – רבעון ראשון 


2020

דו”ח תרומות שהתקבלו מישות זרה- רבעון רביעי

דו”ח תרומות שהתקבלו מיישות זרה- רבעון שלישי

דו”ח תרומות שהתקבלו מישות זרה- רבעון שני

דו”ח תרומות שהתקבלו מיישות זרה- רבעון ראשון

 

2019

דו”ח תרומות שהתקבלו מישות זרה- רבעון רביעי

דו”ח תרומות שהתקבלו מישות זרה- רבעון שלישי

דו”ח תרומות שהתקבלו מישות זרה- רבעון שני

דו”ח תרומות שהתקבלו מיישות זרה- רבעון ראשון

 

2018

דו”ח תרומות שהתקבלו מיישות זרה- רבעון רביעי

דו”ח תרומות שהתקבלו מישות זרה- רבעון שלישי

דו”ח תרומות שהתקבלו מישות זרה- רבעון שני

דו”ח תרומות שהתקבלו מיישות זרה- רבעון ראשון

 

2017

דו”ח תרומות שהתקבלו מיישות זרה- רבעון רביעי

דו”ח תרומות שהתקבלו מישות זרה- רבעון שלישי

דו”ח תרומות שהתקבלו מיישות זרה- רבעון ראשון ושני

 

2016

דו”ח תרומות- רבעון רביעי

דו”ח תרומות שהתקבלו מישות זרה- רבעון שלישי
דו”ח תרומות שהתקבלו מישות מדינית זרה – רבעון שני

 

2015

דו”ח תרומות- רבעון שני, שלישי ורביעי

דו”ח תרומות – רבעון ראשון

2014

דו"ח תרומות שנתקבלו מישות מדינית זרה לשנת 2014

דו”ח תרומות – רבעון ראשון

דו”ח תרומות – רבעון שני

דו”ח תרומות – רבעון שלישי

דו”ח תרומות – רבעון רביעי

 

2013

דו”ח תרומות – רבעון ראשון

דו”ח תרומות – רבעון שני

דו”ח תרומות – רבעון שלישי

דו”ח תרומות – רבעון רביעי