Secondary News

עמוד: 1 מתוך 1
2012-12-20
בעקבות הדיונים בוועדת הבחירות המרכזית ב-19 בדצמבר 2012 אמר עו"ד חסן ג'בארין: "ההליך בוועדת הבחירות הוא ביטוי של הלך רוח שאינו מכוון רק נגד הנציגים הנבחרים של האזרחים הערבים, אלא גם מבטא את ההתנגדות של הימין למאבק הלגיטימי...
2012-06-12
עו"ד סוהאד בשארה מעדאלה תעיד מחר, 13 ביוני, לפני קבוצת העבודה לענייני המזרח התיכון של האיחוד האירופי, אשר תיפגש בסטרסבורג שבצרפת. מרכז עדאלה הוזמן להעיד בפני הוועדה המכובדת כדי לדון במצב הערבים הבדווים בישראל ובפרט...
2012-05-28
בשבועות האחרונים היינו עדים לביטולם של שני אירועים לציון יום הנכבה, באוניברסיטת תל אביב ובאוניברסיטת חיפה. ביטולים אלה מצטרפים למאמצים שנעשים כבר שנים אחדות למנוע מהפלסטינים אזרחי ישראל לציין את יום הנכבה ולערער על...
2011-07-20
דו"ח של עדאלה, המפרט 23 חוקים חדשים והצעות חוק המונחות עתה על שולחן הכנסת, המפלים את בני המיעוט הערבי בישראל ומאיימים על זכויותיהם כאזרחי המדינה. חלק מהחוקים ומהצעות החוק האלה נועדו לעקוף או להפוך פסקי דין של בג"ץ, שהגנו...