חוקים והצעות חוק מפלים בישראל

דו"ח של עדאלה, המפרט 23 חוקים חדשים והצעות חוק המונחות עתה על שולחן הכנסת, המפלים את בני המיעוט הערבי בישראל ומאיימים על זכויותיהם כאזרחי המדינה. חלק מהחוקים ומהצעות החוק האלה נועדו לעקוף או להפוך פסקי דין של בג"ץ, שהגנו על זכויות אלה.    דו"ח

דו"ח של עדאלה, המפרט 23 חוקים חדשים והצעות חוק המונחות עתה על שולחן הכנסת, המפלים את בני המיעוט הערבי בישראל ומאיימים על זכויותיהם כאזרחי המדינה. חלק מהחוקים ומהצעות החוק האלה נועדו לעקוף או להפוך פסקי דין של בג"ץ, שהגנו על זכויות אלה. 

 

דו"ח