חופש הביטוי

בשבועות האחרונים היינו עדים לביטולם של שני אירועים לציון יום הנכבה, באוניברסיטת תל אביב ובאוניברסיטת חיפה. ביטולים אלה מצטרפים למאמצים שנעשים כבר שנים אחדות למנוע מהפלסטינים אזרחי ישראל לציין את יום הנכבה ולערער על משמעותו של יום העצמאות של מדינת ישראל.

הודעה לעיתונות:

אוניברסיטת חיפה ביטלה אירוע לציון יום הנכבה. עדאלה והאגודה לזכויות האזרח: פגיעה קשה בחופש הביטוי הפוליטי

הודעה לעיתונות:

הכנסת תצביע היום על הצעת חוק המטילה הגבלות נוספות על האסירים הפלסטיניים כביטחוניים ותדון בהגבלות על ציון יום הנכבה באוניברסיטאות

ראו גם: 


עתירה נגד חוק הנכבה:

במאי 2011 עתרנו לבג"ץ, יחד עם האגודה לזכויות האזרח ובשיתוף הורים לתלמידים מבית-ספר יהודי-ערבי, עמותת בוגרי תיכון ערבי מחיפה ופרופ' אורן יפתחאל מאוניברסיטת בן גוריון בדרישה לבטל את "חוק הנכבה", אשר מסמיך את שר האוצר לקנוס גופים המקבלים מימון ציבורי דוגמת בתי ספר, אוניברסיטאות או רשויות מקומיות, שיקיימו אירועים בהם יצוין "יום העצמאות או יום הקמת המדינה כיום אבל" או אירועים בהם יישלל "קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית". החוק מעלה חשש כי הקנס יוטל בגין קיום אירועים שבהם תוזכר הנכבה בצורה כזו או אחרת, לא רק ביום העצמאות אלא כל השנה, וכן בגין ביקורת על הגדרת המדינה כיהודית ודמוקרטית.הזכות לציין את יום הנכבה:

במאי 2003 עתרנו לבית המשפט העליון בשמה של העמותה להגנה על זכויות העקורים בישראל כנגד החלטת משטרת חיפה שלא לאשר לעמותה לקיים תהלוכה לציון יום אלנכבה, החל ביום שבו מציינת מדינת ישראל את יום העצמאות. המשטרה דחתה את בקשת העמותה ואת מסלול התהלוכה המוצע והתנתה את מתן הרישיון באיסור הנפת דגלי פלסטין, והשהתה את תשובתה זו עד סמוך למועד ההפגנה.