דברי מנכ"ל עדאלה עו"ד חסן ג'בארין, בעקבות הדיון בוועדת הבחירות

בעקבות הדיונים בוועדת הבחירות המרכזית ב-19 בדצמבר 2012 אמר עו"ד חסן ג'בארין:

"ההליך בוועדת הבחירות הוא ביטוי של הלך רוח שאינו מכוון רק נגד הנציגים הנבחרים של האזרחים הערבים, אלא גם מבטא את ההתנגדות של הימין למאבק הלגיטימי של האזרחים הערבים לאזרחות שווה. זהו המשך ישיר של החוקים האנטי-דמוקרטיים שהעבירה הכנסת האחרונה – חוק הנכבה, חוק החרם, חוק ועדות הקבלה ועוד.

"האווירה בוועדת הבחירות מעידה על המצב המסוכן: חבריה לא היו מעוניינים לדון בבקשות לגופו של עניין או לעיין בראיות, אלא לעשות פוליטיקה של התלהמות והסתה. אנו סבורים שצריך לפעול ולהשקיע מאמצים כדי לבטל את ההליך המתקיים בוועדת הבחירות – הליך שפירושו שחברי הקואליציה מבקשים לפסול את הלגיטימיות של חברי האופוזיציה – ולכונן במקומו הליך בפני גוף מקצועי כדי למנוע את הפיכת הוועדה לבמת הסתה נגד חלק מהאזרחים, ובמיוחד האזרחים הערבים. גם פוליטיקאים מהימין מסכימים שהוועדה מהווה במה למתקפות אישיות, לניגוח פוליטי ולציד מכשפות. יו"ר הוועדה, השופט אליקים רובינשטיין, הידוע במזג שיפוטי רגוע, עשה מאמצים כנים לשכנע את חברי הוועדה לקיים דיון ענייני בנושא שלשמו התכנסה, אך הדבר לא עלה בידו.

"סעיף 7א לחוק יסוד: הכנסת קובע כי יש למנוע את התמודדותם של כל רשימה או אדם שיש בפעולותיהם או בדבריהם, באופן ישיר או עקיף, התנגדות להגדרתה של מדינת ישראל כמדינה יהודית, או אם הם חשודים בתמיכה ב"מאבק מזוין" נגד ישראל מצד "מדינת אויב" או "ארגון טרור", או אם יש בהם הסתה לגזענות. יישומו של הסעיף ב-15 השנים האחרונות מופנה שוב ושוב, בכל מערכת בחירות, נגד מועמדים ערבים ומפלגות בשל הקריאה ל"מדינת כל אזרחיה", בשל השמעת ביקורת על הכיבוש או בשל תמיכה במאבק הלאומי הפלסטיני לעצמאות. לפיכך נציגים נבחרים של המיעוט הערבי בישראל נדרשים להצטדק כאשר הם נאבקים למען שוויון מלא, ולהתגונן כאשר הם דורשים את זכויותיהם בגאווה וללא התרפסות מכיוון שהדבר מתפרש כשלילת המדינה או כתמיכה בטרור. זהו סעיף הקובע כי המיעוט חייב להזדהות עם האידיאולוגיה של הרוב. אין אפוא מנוס מהמסקנה שיש לבטלו."