זכויות אסירים וצדק בפלילים

    בקשה לדיון נוסף בהרכב מורחב בבג"ץ בפסק הדין שהתיר להפסיק באופן גורף את ההיתר ללימודים אקדמיים של כל האסירים המסווגים כביטחוניים, בניגוד לנוהל בעבר, בשעה שאסירים פליליים מורשים ללמוד בהתכתבות באוניברסיטה הפתוחה. ההחלטה ניתנה בעתירה שהוגשה במרס 2012

בקשה לדיון נוסף בבג"ץ 204/13, סעיד סאלח ואח' נגד שירות בתי הסוהר