השטחים הפלסטיניים הכבושים

 

בית המשפט העליון

 1.   עדאלה והאגודה לזכויות האזרח הצטרפו כידידי בית המשפט לעתירה הדורשת לבטל את ההפקעה חסרת התקדים של מעמד התושב של חברי הפרלמנט הפלסטיני שנבחרו למועצה המחוקקת הפלסטינית ברשימת החמאס בבחירות ב-2006.

בג"ץ 7803/06, חאלד אבו ערפה ואח' נגד שר הפנים

 2.   בינואר 2011 הוגשה לבית המשפט העליון בקשת רשות להצטרף כידידי בית המשפט לכמה עתירות נגד החלת חוק נכסי נפקדים בירושלים המזרחית.

ערעור אזרחי 2250/06, מדינת ישראל נגד דקאק נוהה ואח'

 3.   ביוני ובאוקטובר 2012 הוגשו לבית המשפט העליון ולבית המשפט המחוזי בבאר שבע עתירות בשם תושבי עזה וארגוני זכויות אדם ישראליים ופלסטיניים נגד מדיניות משרד הביטחון ומשרד הפנים, המונעת מתושבי רצועת עזה שהגישו תביעות נזיקין נגד כוחות הביטחון ועדים מטעמם להיכנס לישראל לצורך השלמת הליכים משפטיים. בעקבות המניעה דבר מסולקות התביעות והתובעים מחויבים בהוצאות כבדות, באופן הפוטר את ישראל מנשיאה בכל תביעות הנזיקין.

עת"מ 430-70-12, נסראללה נ' שר הפנים (העתירה נמשכה בעקבות התחייבות המדינה לשקול מחדש את כניסתם של העותרים); בג"ץ 7042/12 אבו דקה ואח' נגד שר הפנים

 

ועדות תכנון

 4.   בינואר 2013 הגשנו התנגדות לוועדה המחוזית לתכנון ובנייה בשם תושבי ענאתא נגד התוכנית של עיריית ירושלים להקים אתר פסולת על אדמות השייכות לכפרים ענאתא (20 אלף תושבים) ועיסאוויה (12 אלף תושבים).

ההתנגדות הוגשה על ידי עדאלה והקואליציה להגנה על זכויות הפלסטינים בירושלים

5.  התנגדות לתוכנית כביש הטבעת המזרחי בירושלים, שנועדה ליצור מערכת כבישים נפרדת ולכתר את השכונות הפלסטיניות במזרח ירושלים, תוך הפרה של החוק הבינלאומי והחוק הישראלי.

ההתנגדות הוגשה במרס 2008 מטעם ארגונים פלסטיניים לא ממשלתיים וארבע רשויות מקומיות, בשיתוף פעולה עם הקואליציה האזרחית לזכויות הפלסטינים בירושלים, ועומדת לפני הכרעה