קרקע, תכנון ובנייה

בית המשפט העליון

 1.   דרישה לבטל מדיניות של מינהל מקרקעי ישראל, המתירה הקצאה ושיווק של קרקע בשליטתה של קרן קיימת לישראל (קק"ל) במכרזים הפתוחים רק ליהודים.

בג"ץ 9205/04, עדאלה נגד מינהל מקרקעי ישראל ואח'

 2.   דרישה לבטל את "חוק ועדות הקבלה" שנחקק במרס 2011 ומעגן בחוק את "ועדות הקבלה" ואת השימוש בקריטריון של "התאמה חברתית" כדי לקבוע אם לקבל יחידים למגורים ביישובים קהילתיים וחקלאיים או לדחות אותם. הדיון האחרון בתיק התקיים בדצמבר 2012 לפני הרכב מורחב של תשעה שופטים. התיק תלוי ועומד לפני הכרעה.

בג"ץ 2504/11, עדאלה ואח' נגד הכנסת ואח'

 3.   בקשת רשות להגיש ערר לבית המשפט העליון על פסיקה של בית המשפט המחוזי בבאר שבע, שהורה לפנות תושבים ערבים־בדווים מבתיהם בכפרים הלא־מוכרים אום אלחיראן ועתיר שבנגב, כדי לבנות יישוב יהודי חדש בשם חירן בשטח שבו נמצאים בתיהם. הדיון הבא בתיק יתקיים בספטמבר 2013.

רע"א 3094/11, איברהים פרהוד אבו אל־קיעאן ואח' נגד מדינת ישראל

 

בתי משפט מחוזיים ובתי משפט השלום

 4.   דרישה לבטל את תביעות הפינוי שהוגשו נגד 1,000 ערבים־בדווים אזרחי ישראל המתגוררים בכפר הלא־מוכר עתיר־אום אלחיראן בנגב ולהעניק הכרה לכפר. הדיון הבא יתקיים בפברואר 2013.

 בית משפט השלום בבאר שבע, תיק אזרחי 1769/08, מדינת ישראל ומינהל מקרקעי ישראל נגד איברהים פרהוד אבו אל־קיעאן ואח' (ייצוג משפטי ב-22 תיקים אזרחיים נוספים) (ראו בקשת רשות ערעור 3094/11 לעיל)

5.    ערעור נגד החלטת בית משפט השלום בקרית גת בדצמבר 2011 לאשר צווי הריסה שהוצאו במעמד צד אחד ל-33 בתים בכפר הערבי-הבדווי הלא מוכר עתיר־אום אלחיראן בנגב. הדיון הבא בפברואר 2013.

בית משפט השלום בקרית גת, בקשות שונות, 2136/09, אבו אל-קיעאן סברי ואח' נגד מדינת ישראל.

 6.    הגנה על החלטה תקדימית של בית משפט השלום בקרית גת אשר הורתה בנובמבר 2011 על ביטול מיידי של 51 צווי הריסה נגד בתיהם של 500 תושבי הכפר הבדווי אלסרה שבנגב. המדינה ערערה על ההחלטה. הדיון הבא יתקיים באפריל 2013.

בית משפט השלום בבאר שבע, 62341-01-12 מדינת ישראל נגד מוסא נסאסרה

 

ועדות תכנון

 7.   התנגדות לתוכנית יער יתיר 11/03/264, שלפיה ייהרס הכפר הערבי־הבדווי הלא מוכר עתיר ובמקומו יינטע יער. הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז דום דחתה את ההתנגדות, ועדאלה הגיש בקשת רשות ערעור בינואר 2013. הרשות ניתנה בפברואר 2013.

ההתנגדות הוגשה על ידי עדאלה ובמקום לוועדה המחוזית לתכנון ובנייה – מחוז דרום בדצמבר 2011. בקשת רשות ערעור הוגשה בינואר 2013