בית המשפט המחוזי בבאר שבע קבע כי תושבי ראס ג'ראבה הם בני רשות בקרקע אך הורה על פינויים לטובת הרחבת העיר דימונה

נדחה הערעור על פסק הדין בתביעות הפינוי של מאות תושבי הכפר ששוכן במקום מלפני קום המדינה. למרות שרשויות התכנון התנו את התקדמות התכנית להרחיב את העיר בבחינת דרכים לשלב את התושבים הבדואים במסגרתה, המדינה סירבה בפני בית המשפט לקיים כל מו"מ עימם על כך.

ב-3.6.2024 פרסם בית המשפט המחוזי בבאר שבע את פסק דינו בערעור שהגיש מרכז עדאלה בשמם של למעלה מ-500 תושבי הכפר הלא מוכר ראס ג'ראבה, על פסק הדין שניתן ב-24.7.2023 בעשר תביעות פינוי אשר קבע כי עליהם להתפנות ולהרוס את בתיהם. בית המשפט דחה את קביעת בית משפט השלום כי התושבים הם פולשים לקרקע, אך קיבל את הכרעת בית משפט השלום בתביעות הפינוי, והורה לתושבים לפנות את הכפר ולהרוס את בתיהם עד סוף שנת 2024. כמו כן, בית המשפט הפחית את ההוצאות שנפסקו נגד התושבים מ-117 ל-40 אלף ש"ח.

 

ע"א 21579-01-24 אלהואשלה ואח' ואח' נ' רשות מקרקעי ישראל - מחוז דרום

לקריאת כתב הערעור

לקריאת פסק הדין

לקריאת מידע נוסף ורקע

 

תביעות הפינוי שהגישה רשות מקרקעי ישראל, נועדו על פי כתבי התביעה, לאפשר הקמה של רובע חדש בן אלפי יחידות דיור בחלקה המזרחי של דימונה ("שכונת רותם"). תכנית הרובע הוגשה לרשויות התכנון רק לאחר מתן פסק הדין בבית משפט השלום, כך שלתושבים כלל לא התאפשר עד לאותו שלב להגיש התנגדויות אליה. לאחר שהתקיים דיון ראשון בהפקדתה ב-31.7.2023, החליטה הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה להציב שורה של תנאים להפקדת התכנית, ובהם הדרישה לבחון אתלשלב בה את תושבי הכפר ראס ג'ראבה המתגוררים בשטח התוכנית,וזאת לאחר שנציגי התושבים הביעו בפני הוועדה את רצונם בכך.

 

לקריאת מסמך החלטות ועדת התכנון המחוזית

 

בפתח הדיון שהתקיים בערעור ב- 29.5.2024 בחן בית המשפט את נכונות הצדדים לקיים מו"מ למציאת פתרונות מוסכמים. על אף שהחלטת הוועדה המחוזית הוצגה בפני בית המשפט, סירבו הרשויות לסגת מעמדתם לפיה אין אפשרות לדון בפתרונות מגורים שאינם ביישובים המיועדים אך ורק לבדואים. רמ"י שהגישה את תביעות הפינוי, טענה כי אין בסמכותה להקצות מקרקעין שלא בדרך הרגילה של מכרז, והיחידה שמוסמכת להציע פתרונות לתושבים היא הרשות להתיישבות הבדואים. למרות שמרכז עדאלה הדגים בפני בית המשפט כי בעבר נתקבלו החלטות בידי מועצת מקרקעי ישראל שאפשרו פתרונות מהסוג שמבקשים התושבים לדון בהם, הכפירה של רמ"י באפשרות זו חייבה לדעת בית המשפט את ההכרעה המיידית בערעור.

 

 בפסק הדין, קבע בית המשפט כי העובדה שרמ"י אפשרה ביודעין את ההחזקה של התושבים בקרקע לאורך השנים, הם אינם בבחינת פולשים לקרקע כפי שקבע בית משפט השלום, אלא בני רשות. יחד עם זאת, לאור שורה של פסקי דין, בהם פסיקת בית המשפט העליון בעניין אום אלחיראן, רשות זו אינה מקנה לתושבים זכות להישאר במקום לאחר שקיבלו תביעות פינוי. בתוך כך, סמך ידיו בית המשפט על רשות הבדואים שתמצא לתושבים חלופות מגורים על אף שבפסק הדין ציין בית המשפט במפורש שהתרשם שכעת אין בידיה של הרשות פתרונות זמינים. פסק הדין גם חסם בפני המערערים כל דיון בהיבטים החוקתיים והמנהליים שבהחלטה לפנות את התושבים, וקבע את מועד הפינוי של הכפר לסוף חודש דצמבר, ונאות להפחית את ההוצאות שנפסקו נגד התושבים.

 

יצויין, כי עד כה, ההצעה היחידה שהוצגה על ידי רשות הבדואים לתושבים היא מעבר אל הכפר קסר א-סר, ולהתגורר בקרקעות השייכות למשפחות בדואיות אחרות שטוענות לזכויות על הקרקע. נוסף על כך, הצעה זו ממילא אינה מספקת פתרון הולם לכל תושבי ראס ג'ראבה. מיד לאחר מתן פסק הדין, השיבה רמ"י לפניית עמותת במקום - תכנון וזכויות אדם  המלווה את תושבי ראס ג'ראבה, שמבקשים מזה שבועות לנהל הידברות על שילובם ברובע רותם, כי אין מקום כעת להיפגש בנושא היות שההחלטות של בית המשפט "מדברות בעד עצמן".

 

ממרכז עדאלה נמסר בתגובה:

"החלטת בית המשפט ממשיכה להנציח את התפיסה המערכתית הכוללת, שעל בדואים להתגורר היכן שנכפה עליהם ובהפרדה גזעית מלאה. גם כאשר בית המשפט מכיר בהיותם של תושבים בדואים החיים על אדמתם  מזה דורות, כבני רשות הרי שהיא זמנית בלבד ונתונה לרצונה של המדינה ליישב במקומם יהודים. גם לאחר פסק הדין אין מניעה משפטית לשלב את תושבי ראס ג'ראבה בעיר דימונה שהיתה מרכז חייהם מיום שהוקמה. סירובה של רמ"י מעיד על המטרות הגזעניות של מדיניותה."

 

דפנה ספורטה מעמותת במקום - תכנון וזכויות אדם מסרה:

"תושבי ראס אג'ראבה הם חלק ממרקם החיים האנושי, התפקודי והמוניציפאלי של דימונה. הם נעזרים בשירותים הרבים של העיר וחלקם גם עובדים בה. הם מעוניינים למצוא פתרון תכנוני אשר ייתן מענה ראוי לצרכים שלהם באחת מהשכונות המתוכננות באזור המזרחי של העיר. אין מניעה ואף מתבקש לייחד במסגרת התכנון של מזרח דימונה מתחם או שכונת מגורים עבור תושבי הכפר. התכנון והפיתוח של העיר דימונה כמוקד משני במטרופולין מייצר תשתית תכנונית רחבה המאפשרת לשלב במסגרת העיר הגדולה גם שכונה ייחודית עבור האוכלוסיה הבדואית המתגוררת בתחום השיפוט של העיר."

 

הודעות קודמות לעיתונות:

המדינה מבקשת לפנות ולהרוס את הכפר ראס ג'ראבה כדי להרחיב את דימונה 17.5.2022

בית משפט השלום בבאר שבע פסק כי הכפר ראס ג'ראבה יפונה כדי להרחיב את העיר דימונה 27.7.2023

בית משפט המחוזי בבאר שבע ידון בערעור תושבי ראס ג'ראבה נגד פינוי כפרם לטובת הרחבת העיר דימונה 27.5.2024

 

(צילום: מרכז עדאלה

 

Read more: