זכויות כלכליות

עמוד: 1 מתוך 1
ב-7 באוקטובר 2010 הגיש מרכז עדאלה עתירה לבג"ץ בדרישה לבטל את תיקון מס' 113 לחוק הביטוח הלאומי הקובע כי אם ילד אינו מקבל חיסון בהתאם לתוכנית החיסונים של משרד הבריאות, תופחת קצבת הילדים שלו בסכומים גבוהים המגיעים עד כדי 60%...
ב-2 באפריל 2012 הגיש עדאלה עתירה לבג"ץ בשמן של שתי תלמידות כיתה א' מהכפר יפיע בדרישה לכלול בתי ספר ערביים בתוכנית שמפעיל משרד התרבות, המציעה הצגות תרבות חינם בחופשת הפסח ב-110 יישובים יהודיים בפריפריה. ברשימת היישובים...
באוגוסט 2000 עתר מרכז עדאלה בשם הוועד הארצי של ראשי הרשויות הערביות המקומיות נגד משרד הפנים, שר האוצר וראש הממשלה, בדרישה לבטל את שיטת חישוב הקיצוצים במענקי האיזון לרשויות המקומיות לשנת 2000 אשר מפלה בין רשויות מקומיות...
בעתירה שהוגשה בספטמבר 2009 תקף מרכז עדאלה את הנוסחה שקבעה המדינה לפיצוי על נזקים שנגרמו במלחמת לבנון השנייה, מכיוון שהיא מפלה עסקים, ארגונים ורשויות מקומיות ערביים. בעקבות המלחמה בין ישראל לחיזבאללה ביולי-אוגוסט 2006...
בשנת 2005 הגישו מועצות מקומיות, האגודה לזכויות האזרח ועדאלה עתירה לבג"ץ בדרישה לבטל הטבות מס שניתנו ליישובים יהודיים בלבד ולהחזיר לרשימת היישובים הזכאים להטבות במס הכנסה את חמשת היישובים הערבים הבדוויים בנגב (חורה,...
בשנת 2004 עתר עדאלה לבג"ץ בשם מר סלאח חסן, תושב הכפר משהד, באמצעות עו"ד גדיר ניקולא נגד התיקון לחוק הבטחת הכנסה, המונע ממקבלי קצבת הבטחת הכנסה שימוש ברכב או בעלות על רכב. בשנת 2007 הגישה עו"ד סאוסן זהר עתירה מתוקנת בעניין. בשנת...
בפברואר 1998 החליטה הממשלה שכלל יישובי המדינה יסווגו לאזורי עדיפות לאומית א' וב'. בעקבות ההחלטה סווגו 492 יישובים כאזורי עדיפות לאומית א', מתוכם ארבעה יישובים ערביים קטנים. כמו כן, 45 יישובים שסווגו כאזורי עדיפות ב' קיבלו את...
במאי 2007 הגיש מרכז עדאלה עתירה לבג"ץ, בדרישה לבטל תיקון לחוק עזר עירוני שהנהיגה עיריית עכו בשנת 2002. חוק העזר כפה על בעלי עסקים ערבים בעכו לסגור את חנויותיהם בימי שבת. התיקון התייחס לבתי עסק הממוקמים בשכונות מעורבות בעיר,...
בשנת 2008 אסרה עיריית כרמיאל על קיום שיעורי נהיגה בשבתות ובמועדי ישראל בעיר. היא לא אסרה על כניסת כלי רכב לעיר, ותמרורים האוסרים על כניסת מכוניות לא הוצבו סמוך לבתי כנסת בשכונות שבהן גרים יהודיים דתיים, אלא רק בכניסות...
חובת הביטוח הפנסיוני חלה רק על נשים שמלאו להן 20 שנה וגברים שמלאו להם 21. חובה זו מפלה כל עובד מתחת לגיל זה ומנוגדת לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה. ביטוח פנסיוני אמור לחול על כל מי שמשתלב בשוק העבודה ללא קשר לגילו או למינו....
מרכז עדאלה עתר לבג"ץ, בדרישה להוסיף את הכפר עראמשה שבגליל העליון לרשימת היישובים הזכאים למכסות לייצור ושיווק של ביצים למאכל. עוד דרש עדאלה לנסח קריטריונים שוויוניים וברורים, שלפיהם תיקבע רשימת היישובים הזכאים למכסות...
מרכז עדאלה ייצג שלוש סטודנטיות ערביות בדיונים בערר שהגישה אוניברסיטת חיפה לבית המשפט העליון, בעקבות פסיקה של בית המשפט המחוזי בחיפה, שבה נקבע כי הכללת השירות הצבאי בין הקריטריונים לחלוקת מעונות באוניברסיטת חיפה מפלה...
תוכנית אופ"ק מיועדת לפתח ולקדם יישובים שבהם קיים שיעור אבטלה גבוה במיוחד ומצבם הסוציו-אוקונומי נמוך. בינואר 2000 החליטה ממשלת ישראל לכלול במסגרת 11 היישובים שבהם תיושם תוכנית אופ"ק יישוב ערבי אחד בלבד - הכפר הערבי הבדווי...
ביוני 2002 עתר ארגון עדאלה בשמו ובשם ועד ראשי הרשויות המקומיות הערביות בדרישה לבטל את סעיף 7 (4) לחוק תוכנית החירום הכלכלית שנחקק ב-5 ביוני 2002, המתנה את שיעור קצבאות הילדים שמשלם הביטוח הלאומי בשירות בצה"ל או בשירות הלאומי....
פרויקט שיקום שכונות הוא פרויקט של משרד השיכון המיועד לצמצם פערים חברתיים וכלכליים. הפרויקט נחלק לשני תחומים: 1. התחום הפיזי, שמטרתו פיתוח התשתיות ביישוב והשכונה. 2. התחום החברתי, שמטרתו פיתוח וקידום האוכלוסייה המתגוררת...
שירותי הרווחה שמקבלים תושבי הכפרים הלא-מוכרים ממשרד העבודה והרווחה מצומצמים למדי. בכפרים אלה אין מועצות מקומיות. על כן האחריות לספק את שירותי הרווחה מוטלת על המועצה המקומית הממונה - שגב שלום - אף על פי שלא סופקו לה...
תקציבי "קמחא דפסחא" מחולקים באמצעות עמותות ומיועדים לסייע ליהודים נזקקים לחגוג את חג הפסח. באפריל 1998 עתר עדאלה לבית המשפט העליון נגד משרד העבודה והרווחה, בנימוק שהקצאת תקציבי "קמחא דפסחא" מפלה ערבים לרעה. עדאלה דרש...