עתירה לביטול חוק תיקון פקודת מס הכנסה שלא כלל יישובים ערביים בנגב ברשימת היישובים הזכאים להטבות מס

בשנת 2005 הגישו מועצות מקומיות, האגודה לזכויות האזרח ועדאלה עתירה לבג"ץ בדרישה לבטל הטבות מס שניתנו ליישובים יהודיים בלבד  ולהחזיר לרשימת היישובים הזכאים להטבות במס הכנסה את חמשת היישובים הערבים הבדוויים בנגב (חורה, כסייפה, לקייה, רהט ושגב שלום) אשר הוצאו בעבר מהרשימה. העתירה הוגשה באמצעות עו"ד חסן ג'בארין בשם עדאלה ובשמם של ארבעה ראשי רשויות מקומיות ערביות-בדוויות (חורה, כסייפה, לקיה ורהט), וכן בשמם של תושבים המתגוררים באותם יישובים. בג"ץ התבקש לבטל את חוק תיקון פקודת מס הכנסה (מס' 146), התשס"ה-2005 שנחקק ביוני 2005, ואשר מטרתו  היתה לתת הטבות מס ליישובים יהודיים המרוחקים כ-7 קילומטרים  מרצועת עזה,  לפי החלטת הממשלה מס' 2633.  במקור נועדו ההקלות להיטיב עם תושבי עוטף עזה; אלא שבהליכי חקיקת החוק התווספו יישובים אחרים לרשימת הזכאים כתוצאה משיקולים פוליטיים, ללא קריטריונים ענייניים ושוויוניים. אף שיישובים ערביים תופסים את תחתית הדירוג הסוציו-אקונומי בישראל, אף לא אחד מהם לא נכלל ברשימת הזכאים.

ב-15.09.2010  התפרסמה  החלטת בג"ץ בעתירות שהוגשו על ידי האגודה לזכויות האזרח, עדאלה ועשרים יישובים, בנושא תיקון לפקודת מס הכנסה, שקבע הנחות במס למספר יישובים ללא קריטריונים שוויוניים, ברורים וכתובים. אף יישוב ערבי לא נמנה עם מקבלי ההנחות.  בהחלטה מתח בג"ץ ביקורת נוקבת על הסחבת שנקטה הממשלה: "...הממשלה והכנסת נמנעו, באופן שיטתי ובמשך מספר שנים, מלפעול לפתרון הסוגיה נשוא העתירות וזאת בניגוד לעמדתם של נציגי היועץ המשפטי לממשלה".

במאי 2012 קיבל בג"ץ את העתירות שהוגשו בשנת 2005 על ידי האגודה לזכויות האזרח בישראל ומרכז עדאלה. במהלך ההתדיינות הודה גם היועץ המשפטי לממשלה כי באופן הגדרת היישובים הזכאים להקלות נפל פגם, ורשות המסים הודתה כי לגבי חלק מהיישובים "אפשר לתמוה כיצד הגיעו לשם".


בג"ץ 6901/05 עדאלה - המרכז המשפטי לזכויות  המיעוט הערבי בישראל נ. שר האוצר