אפליה בהקצאת תקציבי "קמחא דפסחא"

תקציבי "קמחא דפסחא" מחולקים באמצעות עמותות ומיועדים לסייע ליהודים נזקקים לחגוג את חג הפסח. באפריל 1998 עתר עדאלה לבית המשפט העליון נגד משרד העבודה והרווחה, בנימוק שהקצאת תקציבי "קמחא דפסחא" מפלה ערבים לרעה. עדאלה דרש בעתירה להורות לשר העבודה והרווחה לחלק מכספי תמיכה זו גם לערבים נזקקים, כדי שיוכלו לחגוג את חגיהם. במאי 1998 פסק בית המשפט כי 20% מכספי התמיכה יוקצו לנזקקים מקרב המוסלמים, הדרוזים והנוצרים, וכי על משרד העבודה והרווחה לקבוע קריטריונים לחלוקת הכספים בין כל האזרחים הנזקקים ללא אפליה. בנוסף הורה בית המשפט למשרד העבודה והרווחה לפרסם את המודעות בדבר הזכות לקבל כספי "קמחא דפסחא" גם בעיתונים בשפה הערבית.

בג"ץ 2422/98 עדאלה ואח' נגד שר העבודה והרווחה ואח'

מסמכים קשורים: