הפעלת שירותי רווחה בכפרים לא-מוכרים

שירותי הרווחה שמקבלים תושבי הכפרים הלא-מוכרים ממשרד העבודה והרווחה מצומצמים למדי. בכפרים אלה אין מועצות מקומיות. על כן האחריות לספק את שירותי הרווחה מוטלת על המועצה המקומית הממונה - שגב שלום - אף על פי שלא סופקו לה האמצעים התקציביים למילוי חובה זו כראוי.  למרות העובדה שהתושבים הבדווים המתגוררים בכפרים הלא-מוכרים נזקקים נואשות לשירותי רווחה שונים, בפועל היקף השירותים שהם מקבלים נמוך מהיקף השירותים שמקבלים שאר תושבי הארץ. לדוגמה: לכל 6,350 תושבים בכפרים הלא-מוכרים בנגב יש רק עובד סוציאלי אחד, לעומת המצב בעיירה שדרות, שבה יש עובד סוציאלי לכל 624 תושבים. בעוד ששטחי הכפרים הלא-מוכרים מהווים כשליש משטחה של מדינת ישראל, לרשות המועצה המקומית שגב שלום עומד רכב אחד בלבד לשם מתן שירותי רווחה.

באוגוסט 1999 החליט ראש המועצה המקומית הממונה שגב שלום להפסיק את מתן שירותי הרווחה, בטענה כי אין למועצה המשאבים הדרושים להמשך מתן השירותים. בעקבות כך, באוגוסט 1999 עתר ארגון עדאלה לבית המשפט העליון נגד שר העבודה והרווחה וראש המועצה המקומית הממונה שגב שלום בדרישה לחדש את שירותי הרווחה לאלתר. בנוסף דרש ארגון עדאלה שמשרד העבודה והרווחה יפתח לשכות בכפרים הלא-מוכרים ויגדיל את התקציבים המיועדים לתושביהם. זמן קצר לאחר הגשת העתירה חודשו שירותי הרווחה לתושבי הכפרים הלא-מוכרים בנגב, אך עתירת עדאלה ביחס לשאר הדרישות ממשרד העבודה והרווחה נותרה בעינה.
 
בדיון שהתקיים בעתירה בבית המשפט העליון בפברואר 2000 התחייבה המדינה להקצות עשרה תקנים של עובדים סוציאליים –  חמישה מהם בשנת 2000 וחמישה בשנת 2001 – ליישובים הנדונים. בעקבות אותו דיון הוציא בית המשפט צו על-תנאי, שהורה למשרד העבודה והרווחה להשיב על עתירת עדאלה בתוך 60 יום.

בתשובת המדינה לעתירה התחייבה המדינה להוסיף 11 תקנים:  חמישה תקנים החל מיולי 2000,  שלושה תקנים החל מינואר 2001 ועוד שלושה תקנים החל מיולי 2001. ביוני 2000 הודיע משרד הרווחה למנהל מחלקת הרווחה במועצה המקומית שגב שלום על אישור הקצאת  חמישה תקנים החל מיולי 2000. בדיון שהתקיים בעתירה בספטמבר 2000 המליץ בית המשפט כי העותרים יקבלו את עמדת המדינה, תוך שמירה על זכותם לשוב ולפנות לבית המשפט במידה שיתברר כי המדינה אינה מקיימת את הבטחותיה ו/או אם ההסדר לא יהיה מספק. ארגון עדאלה קיבל את הצעת בית המשפט.

בג"ץ 5838/99 ועד הכפרים הלא מוכרים בנגב ואח' נגד ראש הממשלה; העתירה הוגשה באוגוסט 1999; פסק הדין ניתן בספטמבר 2000

מסמכים קשורים: