אפליה בקיצוץ קצבאות הביטוח הלאומי של ילדים ערבים

ביוני 2002 עתר ארגון עדאלה בשמו ובשם ועד ראשי הרשויות המקומיות הערביות בדרישה לבטל את סעיף 7 (4) לחוק תוכנית החירום הכלכלית שנחקק ב-5 ביוני 2002, המתנה את שיעור קצבאות הילדים שמשלם הביטוח הלאומי בשירות בצה"ל או בשירות הלאומי.

 


באוקטובר 2002 פרסם הביטוח הלאומי נתונים חדשים, המורים כי התיקון בחוק יפגע ב-375,000 ילדים ולא ב-223,000 ילדים כפי שפורסם בעבר. בעקבות הפרסום, הגיש ארגון עדאלה בקשה למתן צו ביניים בעתירה על מנת לעצור את יישום את החוק. בית המשפט העליון הוציא צו ביניים ל-30 יום והחליט להרחיב את הרכב השופטים שידון בעתירה ל-13 שופטים. בדיון שהתקיים בעתירה ביוני 2003 החליט בית המשפט כי בהתאם לחוק התוכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004), דין העתירה להימחק וזאת מאחר והתיקון נשוא העתירה בוטל.

בג"ץ 4822/02 ועד ראשי הרשויות המקומית הערביות בישראל נ. המוסד לביטוח לאומי

מסמכים קשורים: