אפליית היישובים הערביים בהחלת פרויקט שיקום שכונות

פרויקט שיקום שכונות הוא פרויקט של משרד השיכון המיועד לצמצם פערים חברתיים וכלכליים. הפרויקט נחלק לשני תחומים:

1. התחום הפיזי, שמטרתו פיתוח התשתיות ביישוב והשכונה.
2. התחום החברתי, שמטרתו פיתוח וקידום האוכלוסייה המתגוררת באותם יישובים ושכונות.

מאז תחילת יישום הפרויקט בשנת 1977, הופלו הרשויות הערביות לרעה. לדוגמה, עד יום הגשת העתירה יושם פרויקט שיקום שכונות ב-56 רשויות ו-99 שכונות יהודיות, לעומת ארבעה כפרים ו-14 שכונות ערביות,  למרות העובדה שההכנסה הממוצעת של משפחות ערביות נמוכה מזו של משפחות יהודיות ושיעור האבטלה ברשויות הערביות גבוה משיעור האבטלה ברשויות היהודיות. בשנת 1999 עמד תקציב שיקום השכונות על 222 מיליון שקל, וממנו הוקצו לרשויות ולשכונות ערביות רק 20 מיליון שקל -  9% מסך התקציב של פרויקט שיקום שכונות. התקציב שהוקצה  לרשויות ולשכונות ערביות נותר זהה גם בשנת 2000.

בינואר 2000 הגיש ארגון עדאלה עתירה לבג"ץ בשמו ובשם ועד ראשי הרשויות הערביות, אגודת הארבעים ועמותת "אל-בית" (הבית), נגד שר הבינוי והשיכון וראש הממשלה לאור האפליה נגד הרשויות הערביות בכל הקשור לפרויקט שיקום שכונות. בעתירה דרש ארגון עדאלה מבית המשפט להורות לשר השיכון והבינוי ולראש הממשלה לקבוע קריטריונים חברתיים-כלכליים שוויוניים שעל פיהם ייקבע באיזו שכונה/רשות מקומית ייושם הפרויקט, וכי הפרויקט ייושם ביישובים הערביים הנזקקים ביותר הנמצאים באשכולות הנמוכים ביותר בהתאם לדירוג הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה והביטוח הלאומי: תל-שבע, כפר מנדא, כאבול, כפר כנא, בועיינה-נוג'יידאת, טובה-זנגרייה, ביר אלמכסור, טמרה, נחף, שעב, מע'אר, אעבלין, סח'נין, משהד, דיר חנא, כפי שהוא מיושם בשכונות הנמצאות באותם אשכולות.
 
בתגובתה לעתירה טענה המדינה כי לאור החלטת הממשלה מאוקטובר 2000, שלפיה יש להקצות ארבעה מיליארד שקל לפיתוח החברה הערבית בישראל אין צורך ביישום פרויקט שיקום שכונות בישובים ערביים.
 
בדצמבר 2001 נתן בג"ץ פסק דין שבו קיבל את העתירה והורה למדינה לקבוע קריטריונים שוויוניים, ליישם את פרויקט שיקום שכונות באופן הדרגתי גם ביישובים ערביים נזקקים, ולהקצות 20% מתקציב התחום החברתי של פרויקט שיקום שכונות ליישובים ערביים. בנוסף קבע בית המשפט כי תוכנית הממשלה לפיתוח המגזר הערבי אינה רלבנטית לנושא, משום שאינה חופפת את תחומיו של פרויקט שיקום שכונות.

בג"ץ 727/00 ועד ראשי הרשויות הערבים ואח' נגד שר הבינוי והשיכון ואח'; העתירה הוגשה בינואר 2000; פסק הדין ניתן בדצמבר 2001

מסמכים קשורים: