אפליה בבחירת יישובים שבהם תפעל תוכנית אופ"ק לטיפול באבטלה

תוכנית אופ"ק מיועדת לפתח ולקדם יישובים שבהם קיים שיעור אבטלה גבוה במיוחד ומצבם הסוציו-אוקונומי נמוך. בינואר 2000 החליטה ממשלת ישראל לכלול במסגרת 11 היישובים שבהם תיושם תוכנית אופ"ק יישוב ערבי אחד בלבד - הכפר הערבי הבדווי תל שבע שבנגב, למרות שעל-פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שירות התעסוקה, משרד החינוך ודו"חות שונים אחרים, מצטיירת תמונה קשה מאד שלפיה מרבית היישובים הערביים בישראל נמצאים במצב סוציו-אוקונומי גרוע ביותר, אף גרוע ממצבם של היישובים היהודיים שנכללו בתוכנית האמורה.

ביולי 2002 הגישו ארגון עדאלה והקליניקה לזכויות אדם באוניברסיטת תל-אביב, בשמם ובשם הוועד הארצי של ראשי הרשויות המקומיות הערביות ומועצות מקומיות ערביות מוכות אבטלה, עתירה לבית המשפט העליון נגד מדיניות הממשלה בבחירת היישובים שבהם תיושם תוכנית אופ"ק. בעתירה דרשו העותרים כי ייקבעו קריטריונים גלויים, ברורים, ושוויוניים, על בסיס חברתי-כלכלי עם תשומת לב למצב האבטלה, התשתיות, החינוך ותעסוקת הנשים ביישובים.


בתגובתה לעתירה טענה המדינה כי עבור היישובים הערבים פותחה התוכנית רב השנתית לפיתוח המגזר הערבי, טענה שהועלתה על-ידי המדינה עוד בטרם הגשת העתירה (בהתכתבויות קודמות). עם זאת, טענה זו מתעלמת מהעובדה ששתי התוכניות אינן זהות, וכי תוכנית אופ"ק הינה תוכנית המיועדת לטיפול בבעיית האבטלה, ועל כן מושקעים בה משאבים ופרויקטים ייחודיים, אשר אינם כלולים בתוכנית הפיתוח הרב שנתית. יתר על כן, תוכנית הפיתוח אינה כוללת את כלל היישובים הערביים במדינה.

ביוני 2004 קיבל בג"ץ את עתירת עדאלה והתוכנית למשפט ורווחה בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל-אביב. בג"ץ דחה את טענות המדינה כי אין מקום להוספת יישובים ערביים לתוכנית אופ"ק היות ולישובים הערביים תוכנית משלהם – "תוכנית פיתוח רב-שנתית של העדפה מתקנת". בנוסף קבע בג"ץ כי "הוצאת יישובים ערביים מתוכניות חברתיות כלכליות נקודתיות, שייעודן מוגדר ושונה, מהווה אפליה פסולה".

בג"ץ 6488/02 הועד הארצי לראשי הרשויות המקומיות הערביות בישראל נ. ועדת המנכ"לים לטיפול נקודתי ביישובים בהם קיים שי

מסמכים קשורים: