עתירה לבג"ץ לביטול חוק המתנה קבלת קצבאות ילדים בקבלת חיסונים לפי התוכנית של משרד הבריאות


ב-7 באוקטובר 2010 הגיש מרכז עדאלה עתירה  לבג"ץ בדרישה לבטל את תיקון מס' 113 לחוק הביטוח הלאומי הקובע כי אם ילד אינו מקבל חיסון בהתאם לתוכנית החיסונים של משרד הבריאות, תופחת קצבת הילדים שלו בסכומים גבוהים המגיעים עד כדי 60% מקצבתו. תיקון זה אושר על ידי הכנסת בתאריך 14.07.09 במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית לשנים 2009-2010, והוא ייכנס לתוקף בתאריך 15.12.10.

התיק תלוי ועומד.

לפרטים נוספים...

 

בג"ץ 7245/10 עדאלה ואח' נגד משרד הרווחה ואח'

מסמכים קשורים: