התנגדות לנוסחה המפלה שקבעה המדינה להענקת פיצויים על נזקי מלחמת לבנון השנייה


בעתירה שהוגשה בספטמבר 2009 תקף מרכז עדאלה את הנוסחה שקבעה המדינה לפיצוי על נזקים שנגרמו במלחמת לבנון השנייה, מכיוון שהיא מפלה עסקים, ארגונים ורשויות מקומיות ערביים. בעקבות המלחמה בין ישראל לחיזבאללה ביולי-אוגוסט 2006 התקבל תיקון לתקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף) (הוראת שעה), התשס"ו-2006, המאפשר תשלום פיצויים ליישובים, עסקים וארגונים שנפגעו בגלל הלחימה. העתירה תקפה שלוש נוסחאות פיצויים שקבע שר האוצר ביולי 2006, החלות על "אזורי הגבלה", "יישובי ספר" וארגונים לא ממשלתיים.

העותרים ביקשו מבית המשפט להוציא צו שיחייב את שר האוצר להעניק מעמד של "יישובי ספר" לארבעה יישובים ערביים בצפון, שממוקמים בקרבה רבה לגבול בין ישראל ללבנון ושספגו נזקים קשים במלחמה. בסמוך לארבעת היישובים הערביים ממוקמים יישובים יהודיים שקיבלו מעמד זה ולפיכך הם זכאים לפיצויים גבוהים יותר. עדאלה דרש גם לקבוע מדיניות שוויונית לחישוב הפיצויים שישולמו ליישובים אחרים באזור הצפון, המסווגים כ"יישובי הגבלה". כן דרש עדאלה ששר האוצר לא יוציא ארגונים לא ממשלתיים מרשימת הארגונים והעסקים הזכאים לפיצוי. בדצמבר 2006 הורה בג"ץ לשר האוצר לנמק מדוע שיטת חישוב הפיצויים לא תחול על כל הערים והכפרים בצפון וחייב אותו להסביר את הסיבות להוצאת עסקים בארבעת היישובים הערביים מרשימת הזכאים לפיצויים מלאים.

בינואר 2007 הודיע משרד האוצר כי הוא מסכים לכלול את ארבעת הכפרים הערביים ברשימת "יישובי הספר". בעקבות ההודעה, בעלי עסקים בארבעת הכפרים זכאים לפיצוי מלא מהמדינה לא רק על נזקים שנגרמו להם במלחמת לבנון השנייה, אלא גם – בדיעבד – על נזקים מאז 1973. משרד האוצר גם הוסיף 19 ערים ויישובים יהודיים לרשימת "יישובי הספר" – כולם ממוקמים עד תשעה קילומטרים מהגבול עם לבנון. דרישות אחרות שהועלו בעתירה עדיין תלויות ועומדות בבית המשפט.

למידע נוסף:

בעקבות עתירת עדאלה ייכללו ארבעה כפרים ערביים בצפון ברשימת "יישובי הספר"

בג"ץ 7444/06, עביר שחאדה נ. שר האוצר

מסמכים קשורים: