ערר על החלטה של בית המשפט המחוזי בחיפה (בשבתו כבית דין לענייני מים) לא להורות על מתן גישה למים למאות ערבים בדווים בכפרים לא מוכרים בנגב

 

ערר שהוגש בנובמבר 2006 על פסק דין שנתן בספטמבר 2006 בית המשפט המחוזי בחיפה, בשבתו כבית דין לענייני מים. בית הדין לענייני מים נתן תוקף להחלטות שקיבל בעבר נציב המים, ולפיהן לא יסופקו מים למאות משפחות ערביות בדוויות הגרות בכפרים לא מוכרים בנגב. בערר טען מרכז עדאלה, שהחלטות נציב המים לשלול את הזכות למים ממאות משפחות היו מבוססות על שיקולים שרירותיים ולא ראויים, ובראשם סוגיה פוליטית – מעמדם ה"לא חוקי" של הכפרים הלא מוכרים. החלטות אלה נועדו לתמוך במדיניות הממשלה, שלפיה יש לעקור את הערבים הבדווים מכפריהם וליישב אותם בעיירות בתכנון ממשלתי באמצעות שלילה של שירותים בסיסיים כמו גישה למי שתייה נקיים. עדאלה ביקשה מבית המשפט העליון להפוך את החלטת בית הדין לענייני מים ולהורות לספק למשפחות הנפגעות גישה לרשת המים הראשית. מרכז עדאלה טען בערר, שסירוב לספק למשפחות בכפרים הלא מוכרים מי שתייה באיכות ובכמות הדרושות הוא בגדר הפרה של זכויות היסוד החוקתיות שלהן: הזכות לכבוד, הכוללת את הזכות לרמת חיים הולמת, הזכות לבריאות והזכות לחיים. כן נטען בערר, שהצבת תנאים מפלים וגזעניים למימוש זכויות אלה, בהתבסס על מדיניות ממשלתית, אינה חוקית.

ע"א (ערר אזרחי) 9535/06, עבדאללה אבו מסאעד ואח' נגד נציב המים ומינהל מקרקעי ישראל

ב-5 ביוני 2011 קבע בית המשפט העליון כי הזכות למים היא זכות חוקתית וכי מגיעה לתושבי הכפרים הבלתי מוכרים נגישות מנימלית למקורות המים.

עח"ק 51011-09/11 סלים אבו אלקיעאן ואח' נגד נציב המים

ב-25 בספטמבר 2011, הוגש ערר לבית הדין לענייני מים בחיפה על החלטת ועדת המים, אשר דחתה את בקשת התושבים לחבר את בתיהם למים למרות פסק הדין של בית המשפט העליון מחודש יוני 2010.