הזכות למים

עמוד: 1 מתוך 1
במרס 2012 ערער תושב הכפר הבדווי הלא-מוכר אום אלחיראן בנגב לבית המשפט העליון באמצעות עו"ד סאוסן זהר בדרישה לחבר את הכפר לרשת המים הארצית. בכפר אום אלחיראן מתגוררים 500 תושבים ללא חיבור למים או חשמל ומקור המים הקרוב ביותר הוא...
ערר שהוגש בנובמבר 2006 על פסק דין שנתן בספטמבר 2006 בית המשפט המחוזי בחיפה, בשבתו כבית דין לענייני מים. בית הדין לענייני מים נתן תוקף להחלטות שקיבל בעבר נציב המים, ולפיהן לא יסופקו מים למאות משפחות ערביות בדוויות הגרות...
ביום 20.4.2005 הגיש עדאלה, בשמם של שישה תושבים מהכפרים הלא מוכרים בנגב, תביעה לבית המשפט המחוזי בחיפה, בשבתו כבית דין לענייני מים. בתביעה התבקש בית המשפט לחייב את נציב המים לאשר חיבורי מים בכמות ובאיכות הדרושות על פי דין,...
חברת מקורות נהגה להפסיק את אספקת המים לתושבים, אם הרשות המקומית אינה משלמת 80% מהחוב לחברת מקורות. לפיכך נותקו המים מעת לעת לכל 7,500 תושבי ראמה כולל אלה ששילמו את חובם. אנו עתרנו לבג"ץ במרס 2010 ודרשנו לחדש מיד את אספקת המים...
ביוני 2011 נקבע בפסק דין תקדימי כי הזכות למים היא חוקתית
תושבי הכפרים הלא-מוכרים בנגב אינם מקבלים אספקה סדירה של מים לשתייה ולשימוש ביתי. חוסר הנגישות למים בא לביטוי בין השאר במרחק הרב של נקודות מים אזוריות מהכפרים ובצורך להשתמש באלטרנטיבות מאולתרות כגון צינורות גומי...