הזכות לחינוך

עמוד: 1 מתוך 2
שגב שלום הוא אחד מהיישובים העניים ביותר בישראל. במשך שנים ניהלה מועצה מקומית ממונה מטעם משרד הפנים, שבראשה עמד ראש מועצה יהודי את ענייני היישוב, ולתושבים לא הותר לבחור את נציגיהם. החלטת שר החינוך לכלול את שגב שלום...
ביוני 1984 חוקקה הכנסת את תיקון מס' 16 (התשמ"ד – 1984) לחוק לימוד חובה תש"ט – 1949, אשר לפיו חוק חינוך חובה חינם יחול גם על ילדים בגילאים 3 ו־4. עוד נקבע כי יישום התיקון יבוצע בהדרגה תוך עשר שנים, ובלבד שיושלם לא יאוחר מראשית...
תוכניות אגף שח"ר של משרד החינוך, הפועלות מאז שנות ה-70, נועדו לסייע לתלמידים מרקע חברתי-כלכלי קשה לשפר את הישגיהם, להעלות את ציוניהם, למנוע את נשירתם ולהשוות את רמתם לרמת שאר התלמידים במדינה. הצלחתן של תוכניות אלו גדולה,...
באוקטובר 2005 הגיש מרכז עדאלה עתירה לבג"ץ בשמו ובשם 51 ילדים מהכפר הלא מוכר אלזערורה וארגוני חינוך. העתירה מופנית נגד שר החינוך, מנכ"ל משרד החינוך – מחוז דרום, הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה – מחוז דרום, המועצה הארצית...
ביולי 2009 הגשנו עתירה לבג"ץ בדרישה לחייב את משרד החינוך וחברת החשמל לחבר את בתי הספר היסודיים בכפר הלא מוכר אבו תלול – אלמוּסתַקבּל ואלאַעסַם ב' – לרשת החשמל הארצית. בתי ספר אלו מופעלים באמצעות רשת חשמל זמנית של...
ביולי 2005 הגשנו עתירה לבג"ץ, בדרישה להוציא צו על תנאי לסלול כביש גישה לבית הספר היסודי בכפר הלא מוכר אלפוּרעה, המרוחק כארבעה קילומטרים מהכביש הראשי (כביש באר שבע-ערד) והדרך אליו בלתי עבירה לרכבים פרטיים או להסעות תלמידים....
בחודש דצמבר 2002 הודיע משרד החינוך להורי שמונה ילדים לקויי שמיעה מאזור המשולש הדרומי על כוונתו להעביר את ילדיהם לגן במבנה אחר, בטענה שהגן שבו למדו הילדים עד לאותה עת שכן בכיתה לא תקנית. להורים, ששמחו על הכוונה לשפר את מצב...
בחודש מרס 2005 הגיש ארגון עדאלה עתירה לבג"ץ בשם הארגון ובשמן של 35 נערות בדוויות מהנגב, נגד משרד החינוך, הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה - מחוז הדרום, המועצה האזורית אבו בסמה, משרד הפנים ומינהל מקרקעי ישראל, להקמת בית ספר תיכון...
השירות של פסיכולוגים חינוכיים ניתן באמצעות כל רשות מקומית, ונתמך תקציבית ומפוקח מקצועית על ידי משרד החינוך. תפקידו של השירות הפסיכולוגי-ייעוצי (שפ"י) להעניק שירותים פסיכולוגיים ושירותי ייעוץ חינוכי לתלמידים, להורים...
בידיעון ההרשמה לשנת 2008 פרסמה אוניברסיטת תל אביב תנאי חדש, הקובע כי רק מי שעבר את גיל 20 יוכל להירשם ללימודי רפואה. התנאי לא חל על עתודאים. אנו פנינו בשם ועד הסטודנטים הערבים באוניברסיטת תל אביב אל נשיא האוניברסיטה ואל...
ביום 23/08/05 הגיש ארגון עדאלה עתירה לבית המשפט לעניינים מנהליים בתל-אביב, כנגד החלטת עיריית לוד ומשרד החינוך לא לקבל ילד ערבי (בגיל 8) לבית ספר יהודי, על רקע שייכותו הלאומית. העתירה הוגשה, באמצעות עו"ד עביר בכר מארגון עדאלה...
בנובמבר 2012 הגיש עדאלה עתירה נגד משרד החינוך ומועצות מקומיות בדרום נגד ההחלטה להעביר 55 תלמידי חינוך מיוחד מבית ספר בכסייפה לבית ספר בכפר מוּלדה-אלאטרש. בית הספר במולדה-אלאטרש מרוחק מבתי התלמידים והנסיעה אליו אוכרת כ-45...
במרס 2005 הגשנו עתירה לבג"צ נגד משרד החינוך ואחרים להקמת בית ספר תיכון באזור אבו תְלוּל-אלשַהבּי שבנגב, שבו שבעה כפרים בדוויים לא מוכרים המונים כ-12 אלף תושבים אך אין בו אף בית ספר תיכון. ביום העתירה היו באזור שלושה בתי ספר...
העמותה לקידום החינוך הערבי בחיפה ו-33 הורים לתלמידים בגיל החינוך היסודי הגישו ביום רביעי, 29 באוגוסט 2007, עתירה לבג"ץ נגד משרד החינוך ועיריית חיפה. באמצעות מרכז עדאלה דרשו העותרים לפתוח בית ספר יסודי ממלכתי ערבי ייחודי...
בנס ציונה מתגוררת משנת 1960 משפחת אבו עובייד, שילדיה לומדים בבית הספר אלג'ואריש ברמלה, המרוחק כ-12 קילומטרים מבתיהם של התלמידים. בתחילת שנת הלימודים 2004--2005 הופסקו ההסעות שסיפקה עיריית נס ציונה לתלמידים, בלי שלמשפחות...
עת"מ 1345/05 מוחמד אברהים סואעד ואח' נגד מועצה אזורית משגב ומשרד החינוך לפרטים נוספים: ביהמ"ש המחוזי בחיפה הורה למועצה אזורית משגב לחדש את הסעות תלמידי היישובים כמאנה וחוסינייה לבית ספרם בכפר נחף
בעתירה שהוגשה לבג"ץ בפברואר 2006 דרש מרכז עדאלה שבית המשפט יחייב את משרד החינוך ואת עיריית עכו לתקן את כל הליקויים הבטיחותיים בבית הספר היסודי הערבי אל-מנארה בעכו, בהתאם לחובתם על פי חוק. אל-מנארה, שבו לומדים 670 תלמידים,...
קציני הביקור הסדיר (הקב"סים) נחשבים לזרוע הישירה של משרד החינוך לטיפול בתופעת הנשירה והינה המחלקה האחראית למעקב אחר יישום חוק לימוד חובה. הקב"סים מטפלים באיתור התלמידים שאינם מבקרים בבית הספר באופן סדיר, ומסייעים...
בספטמבר 2004 הגיש מרכז עדאלה עתירה לבג"ץ בשמו ובשם ההתאחדות הארצית של ועדי ההורים הערביים בישראל, נגד משרד החינוך, שירות הביטחון הכללי ומשרד ראש הממשלה. בעתירה נתבקש בג"ץ להוציא מלפניו צו על תנאי וצו ביניים המונע את...
34% מהילדים בגיל 3 עד 18 המתגוררים ביישוב הלא-מוכר ביר הדאג' אינם לומדים בבתי ספר או בכל מסגרת חינוכית אחרת. היות ואין בתי ספר באזור מגוריהם, נאלצים הילדים לנסוע למרחק רב (32 עד 40 ק"מ) מביתם כדי להגיע לבתי הספר שלהם, דבר שגורם...