דרישה להקים בית ספר ערבי ייחודי לאמנויות ראשון בישראל

העמותה לקידום החינוך הערבי בחיפה ו-33 הורים לתלמידים בגיל החינוך היסודי הגישו ביום רביעי, 29 באוגוסט 2007, עתירה לבג"ץ נגד משרד החינוך ועיריית חיפה. באמצעות מרכז עדאלה דרשו העותרים לפתוח בית ספר יסודי ממלכתי ערבי ייחודי על-אזורי או ארצי לאמנות, שיהיה מיועד לתלמידים ערבים. עוד דרשו העותרים לפתוח בהקדם האפשרי בית ספר ערבי יסודי ממלכתי ייחודי על-אזורי לאמנות בחיפה, אשר ישרת הן את ילדי העותרים והן את הילדים הערבים תושבי חיפה ואזור הצפון. פתיחת בית ספר כזה תאפשר להמשיך את הרצף החינוכי הייחודי שהחל בגן הילדים אלכרמה ב' בחיפה, כשבוגרי הגן ילמדו בבית הספר היסודי אלכרמה ב' בחיפה. את העתירה הגישה עו"ד סאוסן זהר מעדאלה.

בישראל פועלים כ-25 בתי ספר עבריים ממלכתיים ייחודיים לאמנות: 17 מהם מסווגים כבתי ספר אזוריים; שישה מסווגים כעל-אזוריים או ארציים ושניים מסווגים כבתי ספר ממלכתיים דתיים על-אזוריים/ארציים. 25 בתי הספר הממלכתיים לאמנות נמצאים בירושלים, תל אביב, חיפה, באר שבע, עכו, אשקלון, רחובות, חדרה, הנגב המערבי, מצפה רמון, פתח תקווה, גבעת אולגה, חולון, עטרת, יבנה, גבעתיים והרצליה.

בחיפה פועלים 57 בתי ספר יסודיים עבריים, המספקים מגוון של אפשרויות חינוכיות לתלמידים היהודים¬ – בתי ספר ייחודיים לאמנות, למדעים, לטכנולוגיה ולתקשורת. כן פועלים בעיר בתי ספר דמוקרטיים עבריים וקיימות מסגרות חינוכיות רבות בעלות תפיסות חינוכיות שונות, כמו בתי ספר בניהול עצמי ובתי ספר קהילתיים. לעומת זאת, במערכת החינוך הממלכתית הערבית בחיפה קיים רק בית ספר ייחודי אחד – בית ספר חיוואר לחינוך דמוקרטי – אשר הוקם לאחר התערבות בג"ץ. בית ספר זה אינו מיועד לאמנות ואינו מיוחד לתחום זה.

למרות זאת, בישראל אין היום בית ספר ערבי ממלכתי ייחודי לאמנות. בשום יישוב ערבי לא הוקם בית ספר ממלכתי אזורי, על-אזורי או ארצי לאמנות. כמו כן, בשום עיר מעורבת בישראל אין בית ספר ערבי ייחודי לאמנות.
בשנת הלימודים 2007-2006 הופעל בבית הספר אלכרמה ב' בחיפה גן ילדים שבו התקיימו הלימודים במתכונת ייחודית לאמנות. על פתיחת הגן הייחודי לאמנות, שהוגדר כגן על-אזורי, הכריזה עיריית חיפה במרס 2006. גן זה אמור לשרת את כלל התלמידים הערבים בחיפה והסביבה. זהו גן הילדים הראשון שבו מתכונת הלימודים ייחודית לאמנות. בפועל, הגן נפתח רק באוגוסט 2006.

העמותה לקידום החינוך הערבי ועדאלה פנו לעיריית חיפה, למשרד החינוך ולפרקליטות המדינה בדרישה להמשיך את הרצף החינוכי שהחל בגן הילדים גם בכיתות החינוך היסודי בבית הספר אלכרמה ב', אולם הבקשות נדחו בנימוקים שונים. ראש עיריית חיפה טען כי פתיחת בית ספר על-אזורי ממיין עלול "לפגוע במרקם העדין של הריבוד החברתי/כלכלי של אוכלוסיית התלמידים הערבים בעיר". פרקליטות המדינה דחתה את הבקשה "בשל תחזיות התלמידים בעיר".

לפי התוכנית, בית הספר אינו אמור להיות בית ספר ממיין, שכן הליך הקבלה של התלמידים מבוסס על מבחנים שבהם נבדקים כישוריו של כל תלמיד בנפרד. אשר לטיעון שאין צורך בפתיחת בית ספר נוסף לאור תחזית הילדים בעיר, עדאלה טען בעתירה כי בבית ספר אלכרמה למדו כ-850 תלמידים. זהו מספר התלמידים הגבוה ביותר שלמדו בבית ספר אחד בעיר, לעומת ממוצע עירוני של כ-400 תלמידים בבית ספר.

עו"ד זהר טענה בעתירה כי סירובן של הפרקליטות ועיריית חיפה להיענות לבקשה להקים את בית הספר פוגע בזכותם של הילדים הערבים לנגישות שווה למערכת החינוך הממלכתית; פוגע בזכותם השווה של ההורים הערבים לבחירה בחינוך; והוא פוגע בזכות השוויון, שמחייבת את חלוקת הטובין, ובמקרה זה הקמת בתי ספר ייחודיים, ללא אפליה על רקע לאום. "כל תלמיד יהודי במדינת ישראל, דתי או לא דתי בגיל חינוך יסודי, על-יסודי או בתיכון, נהנה מהזכות לנגישות ליותר מאחד מבתי הספר הממלכתיים הייחודיים לאמנות במדינת ישראל. זכותו של כל הורה יהודי, דתי או לא דתי, לבחירת סוג החינוך לילדיו כוללת גם את זכותו לבחור במערכת החינוך הממלכתית הייחודית לאמנות. לא כך מצבו של התלמיד הערבי במדינת ישראל, ולא כך הוא מצבם של ההורים הערבים במדינת ישראל, וזאת מכיוון שאין ולו בית ספר ערבי אחד במדינת ישראל המוגדר כבית ספר ממלכתי ייחודי לאמנות", נטען בעתירה.

לפרטים נוספים ראו הודעה לעיתונות


בג"ץ 7339/07, העמותה לקידום החינוך הערבי-חיפה נ. משרד החינוך

מסמכים קשורים: