דרישה לפתוח בית ספר תיכון ראשון בכפרים הלא מוכרים בנגב, המיועד ל-750 תלמידים

במרס 2005 הגשנו עתירה לבג"צ נגד משרד החינוך ואחרים להקמת בית ספר תיכון באזור אבו תְלוּל-אלשַהבּי שבנגב, שבו שבעה כפרים בדוויים לא מוכרים המונים כ-12 אלף תושבים אך אין בו אף בית ספר תיכון.


ביום העתירה היו באזור שלושה בתי ספר יסודיים כולל חטיבת ביניים (כיתות א'-ט') שבהם לומדים 2,600 ילדים. עם סיום לימודי חטיבת הביניים, ובהיעדר בית ספר תיכון הקרוב למקום מגוריהם, נאלצים התלמידים תושבי האזור ללמוד באחד מבתי הספר התיכוניים בשגב שלום ובערערה בנגב. באבו-תלול ישנם כ-750 תלמידות ותלמידים בגיל חינוך תיכון, מתוכם כ-173 בלבד הלומדים בפועל בתיכון. השאר, כ-%77 מכלל התלמידים והתלמידות, נושרים מהמערכת. היעדר בית ספר תיכון באזור מגוריהם והנסיעה לבתי הספר בכפר ערערה בנגב או בשגב שלום, המרוחקים כ-15-12 ק"מ מאזור אבו תלול, הם הסיבה העיקרית לנשירה. בנוסף, הנורמות החברתיות המונעות מנערות לנסוע באוטובוסים מעורבים עם בנים גורמת בעיקר לבנות להישאר בכפר ולנשור מן הלימודים.


פסק הדין אישר את התחייבות משרד החינוך להקים בית ספר בכפר ולפתוח אותו בספטמבר 2009. משלא הוקם בית הספר חזרנו והגשנו עתירה נוספת לפי פקודת ביזיון בית המשפט. משרד החינוך טען כי לא ניתן להקים את בית הספר כל עוד לא הסתיימו הליכי התכנון של הכפר. בבקשה לקיום פסק הדין סתרנו את טענת משרד החינוך כי בית הספר לא נבנה בגלל אי-השגת היתרי בנייה, וטענו כי בתוכנית המתאר המחוזית יש היתר לבניית מבנים זמניים שנועדו לספק שירותים חברתיים, שירותים חינוכיים ושירותי רווחה לכפרים הלא מוכרים, ובהם אבו תְלוּל.


ב-27 באוגוסט 2012, לאחר שבע שנים של מאבק משפטי, נפתח בית הספר התיכון הראשון בכפר אבו תלול שבנגב. 


לקריאה נוספת ראו הודעה לעיתונות

בג"ץ 2848/05; בג"ץ 7562/09, פאטמה אבו סבילה ואח' נ' משרד החינוך ואח'