עתירה נגד העברת תלמידי חינוך מיוחד לבית ספר שאינו מצויד כראוי

בנובמבר 2012 הגיש עדאלה עתירה נגד משרד החינוך ומועצות מקומיות בדרום נגד ההחלטה להעביר 55 תלמידי חינוך מיוחד מבית ספר בכסייפה לבית ספר  בכפר מוּלדה-אלאטרש. בית הספר במולדה-אלאטרש מרוחק מבתי התלמידים והנסיעה אליו אוכרת כ-45 דקות, והוא אינו עומד בתנאי הנגישות והבטיחות הדרושים. בבית הספר החדש אין חשמל, אין בו שום ציוד המותאם לצרכים המיוחדים של התלמידים והוא אינו עומד בדרישות בטיחות מינימליות.

התיק תלוי ועומד.

לפרטים נוספים ראו הודעה לעיתונות