גני ילדים בשגב שלום (שקייב)

שגב שלום הוא אחד מהיישובים העניים ביותר בישראל. במשך שנים ניהלה מועצה מקומית ממונה מטעם משרד הפנים, שבראשה עמד ראש מועצה יהודי את ענייני היישוב, ולתושבים לא הותר לבחור את נציגיהם. החלטת שר החינוך לכלול את שגב שלום ברשימת היישובים שבהם ייושם חוק חינוך חינם לבני 3 ו-4 התבססה על מצבו החברתי-כלכלי הקשה של היישוב. משרד האוצר תמך בהחלטה זו, והקצה כספים להקמת גני ילדים לפעוטות בגילאים אלה, שיפעלו החל מספטמבר 1999.

באוקטובר 1999 פתחה המועצה המקומית ארבעה גני ילדים ל-200 פעוטות, בעוד ש-200 ילדים נוספים נותרו ללא כל מסגרת חינוכית. ארבעת גני הילדים שנפתחו לא עמדו בתקן שקבע משרד החינוך לחינוך ילדים בגילים אלה – מספר הילדים היה גבוה יותר מהמספר המרבי המותר לגן אחד, ולא היה די מרחב למשחקים. בנובמבר 1999 סגרה המועצה המקומית את גני הילדים. עקב מחאות ההורים התחייב ראש המועצה המקומית הממונה לתקן את הטעון תיקון ולפתוח מחדש את הגנים, אך הוא לא עשה זאת. בדצמבר 1999 עתר ארגון עדאלה לבית המשפט העליון בשם ועד ההורים בשגב שלום נגד המועצה המקומית הממונה ביישוב ונגד משרד החינוך.

בעתירה דרש עדאלה כי יוקמו ויופעלו גני ילדים ל-400 ילדים, וטען כי המועצה המקומית ומשרד החינוך מפירים את זכותם של הילדים לקבל חינוך על פי החוק.

בתאריך 2 בדצמבר 1999 הוציא בית המשפט צו על תנאי שהורה למשיבים להשיב על העתירה בתוך שבעה  ימים. בעקבות הוראה זו שבה המועצה המקומית הממונה ופתחה את גני הילדים בשגב שלום. בדיון שהתקיים בינואר 2000 הורה בית המשפט למשיבים לשלם לארגון עדאלה הוצאות משפט בסך של 5,000 ש"ח.

בג"ץ 8534/99 ועד ההורים ביישוב שגב שלום ואח' נגד ראש המועצה המקומית הממונה בשגב שלום ואח'

מסמכים קשורים: