הקמת בתי ספר בכפר "הלא מוכר" ביר הדאג'

34% מהילדים בגיל 3 עד 18 המתגוררים ביישוב הלא-מוכר ביר הדאג' אינם לומדים בבתי ספר או בכל מסגרת חינוכית אחרת. היות ואין בתי ספר באזור מגוריהם, נאלצים הילדים לנסוע למרחק רב (32 עד  40 ק"מ) מביתם כדי להגיע לבתי הספר שלהם, דבר שגורם לאחוזי רישום ונוכחות נמוכים.

ביולי 2000 עתר ארגון עדאלה לבית המשפט העליון בשיתוף עם האגודה לזכויות האזרח בישראל, נגד המועצה האזורית רמת הנגב ושר החינוך, בדרישה להקים בתי ספר ביישוב. העתירה הוגשה בשם המועצה האזורית לכפרים הלא-מוכרים, ועדי הורים ואזרחים ערבים, תושבי ביר הדאג'. בפברואר 2002 הודיע משרד החינוך על הקמת בית-ספר יסודי וגן טרום חובה במשכנות רועים-עבדת (אזור הר-הנגב). באפריל 2002 הודיעו העותרים לבית המשפט כי למרות הבטחותיו טרם אישר משרד החינוך את בניית בית הספר במשכנות רועים-עבדת ובנוסף לכך קיימת בעיה חמורה של מחסור במים בבתי הספר בביר הדאג' ובמשכנות-רועים עבדת. בעקבות פתרון בעיית המים ואישור הקמת בית הספר הגישו העותרים בקשה לחיוב המשיבים בהוצאות. בנובמבר 2002 החליט בית המשפט לחייב את המשיבים בתשלום בסך של 10,000 שקל בגין הוצאות משפט.

בג"ץ 5221/00 דחללה אבו-גרדוד ואח' נגד המועצה האזורית רמת הנגב ואח'

מסמכים קשורים: