עתירה בעניין ליקויים בטיחותיים בבית הספר יסודי ערבי בעכו

בעתירה שהוגשה לבג"ץ בפברואר 2006 דרש מרכז עדאלה שבית המשפט יחייב את משרד החינוך ואת עיריית עכו לתקן את כל הליקויים הבטיחותיים בבית הספר היסודי הערבי אל-מנארה בעכו, בהתאם לחובתם על פי חוק. אל-מנארה, שבו לומדים 670 תלמידים, הוא בית ספר חדש יחסית שנבנה ב-2004. למרות זאת יש בו מספר רב יחסית של ליקויים בטיחותיים ונזקים סביבתיים. בעתירה טען מרכז עדאלה כי יש לתקן באופן מיידי ליקויים אלה, כדי לא לסכן את חיי התלמידים ואת בריאותם. עדאלה הדגיש בעתירה, כי העירייה כבר הכירה בסכנות לבריאות התלמידים בבית הספר ומשרד החינוך התחייב יותר מפעם אחת לטפל בבעיה. לדוגמה, בניגוד לתקנות של משרד החינוך, בבית הספר אין ברזיות עם מי שתייה והילדים נאלצים לשתות מברזים המותקנים בחדרי השירותים הקטנים שבבית הספר. בגני המשחקים שבבית הספר טמונים סיכונים משמעותיים נוספים לבריאות התלמידים. למשל, אין בהם אזורים מוצללים והרצפה חלקה ומסוכנת. שטח הכניסה לבית הספר הוא גם מגרש חניה, שבו חונים מורים העובדים באלמנארה ומורים מבתי ספר אחרים באזור. גם מגרש החניה שבכניסה לבית הספר מנוגד לתקנות משרד הבריאות. בעתירה טען מרכז עדאלה שאי העמידה של עיריית עכו ומשרד החינוך בחובות שמטיל עליהם החוק הוא בגדר פגיעה בזכויות היסוד של הילדים: הזכות לחינוך, הזכות לבריאות, הזכות לשלמות הגוף והזכות לכבוד.

במרס 2006 מסרו משרד החינוך ועיריית עכו את תגובתם לעתירה. הם גילו כי מינו מומחים לבדוק חששות לקיום ליקויי בטיחות בבית הספר. המומחים קיבלו כמעט את כל טענות העותרים. בעקבות העתירה ביצעה העירייה שיפוצים בבית הספר, אבל אלה לא נתנו מענה לכל הבעיות. לדוגמה, העירייה התקינה שתי ברזיות באחת הכניסות לבית הספר. גם הברזיות במיקום זה מסכנות את שלום התלמידים, לפי דו"חות שחיברו המומחים שמונו על ידי המשיבים לעתירה. העירייה גם מנעה ממכוניות להיכנס לשטח שבכניסה לבית הספר באמצעות אבנים שהוצבו שם. אבל מכוניות ממשיכות לחנות לאורך כביש הכניסה לבית הספר ולכן עדיין טמון בהן איום על שלומם של התלמידים. עדיין דרוש פתרון מבני קבוע, שיפריד לחלוטין בין התלמידים למכוניות ויבטיח מעבר בטוח לבית הספר.

 

במרס 2006, בדיון בעתירה, קבע בג"ץ כי יש אמת בטענות העותרים בנוגע לקיומם של סיכונים בטיחותיים רבים בבית הספר. באוגוסט 2006 הורה בית המשפט למדינה להשלים את השיפוצים בבית הספר עד דצמבר 2006. במרס 2007 ביקרו נציגי מרכז עדאלה בבית הספר ומצאו כי לא כל השיפוצים הדרושים הושלמו. מרכז עדאלה שלח בקשה לבית המשפט, שבה קבע כי אין בכוונתו למשוך את העתירה עד שבית הספר יהיה בטוח לחלוטין.

 

בג"ץ 1203/06 ועד הורי בית ספר אלמנארה בעכו נ' עיריית עכו ואח'

מסמכים קשורים: