הזכות לבריאות

עמוד: 1 מתוך 1
תחנות "טיפת חלב" שבמוקד עתירה זאת נפתחו בעקבות התדיינות משפטית שיזם עדאלה ב-1997; המדינה טענה כי לא הצליחה למשוך צוות רפואי ברמה הולמת לעבוד בתחנות אלה וסגר אותן ב-2009. בעקבות עתירת עדאלה אימץ משרד הבריאות תוכנית למתן...
עכברה, השכונה הערבית היחידה בצפת, הוקמה בשנת 1982 על ידי עיריית צפת ומינהל מקרקעי ישראל כפתרון לתושבי הכפר הלא-מוכר עכברה שבקרבת העיר. העובדה כי השכונה לא היתה מחוברת לרשת הביוב חשפה את תושביה לסיכונים בריאותיים, הנגרמים...
בכפרים הלא מוכרים בנגב אין מרפאות לאם ולילד ולא ניתן לקבל בהם שירותי רפואה מונעת. על מנת לקבל טיפול במרפאות לאם ולילד נאלצות נשים רבות לצאת מהיישוב שבו הן מתגוררות ולעתים אף ללכת שעות במדבר, באזורים שאין בהם תחבורה...
ביישובים לקייה וחורה ישנן שתי תחנות פעילות לבריאות המשפחה, אחת בכל יישוב. שתי המרפאות אינן מספקות שירות ראוי למטופלים בהן. במרפאות שוררת צפיפות רבה, הפוגעת באיכות השירות המסופק לנשים ולפעוטות. התחנה לבריאות המשפחה...
מינהל מקרקעי ישראל נהג במשך כמה שנים לרסס יבולים השייכים לאזרחים ערבים בדווים, בטענה שהם גידלו אותם באדמות השייכות למדינה. מטרת הריסוס המוצהרת היתה "למנוע את פלישתם לאדמות נוספות בנגב". בשנים האחרונות רוססו לפחות 20,000...