שירותי בריאות לתושבי הכפרים הלא-מוכרים בנגב

בכפרים הלא מוכרים בנגב אין מרפאות לאם ולילד ולא ניתן לקבל בהם שירותי רפואה מונעת. על מנת לקבל טיפול במרפאות לאם ולילד נאלצות נשים רבות לצאת מהיישוב שבו הן מתגוררות ולעתים אף ללכת שעות במדבר, באזורים שאין בהם תחבורה ציבורית. על פי נתוני משרד הבריאות, שיעור תמותת הילדים בכפרים בנגב הם מן הגבוהים בישראל: 16 מקרי מוות על כל 1,000 לידות.

בדצמבר 1997 עתר עדאלה נגד משרד הבריאות בשם 124 עותרים – 121 נשים וילדים והארגונים אגודת הארבעים, מרכז אלטופולה ואגודת הגליל  בתביעה להקים שתי מרפאות לטיפול באם ובילד ומתן שירותי :רפואה מונעת בעשרה מהכפרים הלא-מוכרים בנגב. בעתירה טען עדאלה בין השאר כי:

  • על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, תשנ"ד-1994, חייב משרד הבריאות לספק שירותי רפואה מונעת במקומות הנמצאים במרחק נסיעה סביר ממקומות מגוריהם של תושבי הכפרים הלא-מוכרים בנגב.
  • משרד הבריאות מפר את חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, המגן על זכותו של כל אדם לחיים, כיוון ששירותי רפואה מונעת מיועדים לא רק להבטיח תנאי חיים טובים יותר, אלא גם לספק תנאי מינימום ולהגן על חייהם של נשים וילדים.

    במרס 1999 התקיים דיון בעתירה שבו אישר בית המשפט את השינוי בלוח הזמנים שהציע משרד הבריאות, וקבע כי על המשרד להקים שש מרפאות לאם ולילד עד חודש מאי 2000. משרד הבריאות גם הסכים להרחיב את המרפאות הקיימות ולספק תחבורה ציבורית מן הכפרים אל המרפאות עצמן.

בדצמבר 1999 גילה עדאלה כי עד לאותו תאריך לא פרסם משרד הבריאות מכרזים לבניית שלוש המרפאות הראשונות, על אף שבנייתן הייתה אמורה להסתיים במהלך שנת 1999. בנוסף לכך, משרד הבריאות אף צמצם את מספר ותדירות ההסעות מן היישובים למרפאות. בעקבות זאת, בינואר 2000 הגיש ארגון עדאלה בקשה לבית המשפט העליון בהתאם לפקודת בזיון בית משפט, בה ביקש כי ייקבע שמשרד הבריאות ביזה את בית המשפט בכך שלא קיים את הוראת בית המשפט, וכן להטיל על משרד הבריאות קנס גבוה בשל הפרת התחייבותו לבית המשפט. בתחילת יולי 2000 התקיים דיון בבקשה אשר במסגרתו הורו שופטי בית המשפט העליון למשרד הבריאות להמציא בתוך 60 יום לוח זמנים להקמת מרפאות לאם ולילד בכפרים הלא-מוכרים בנגב. ביוני 2001 הקים משרד הבריאות חמש מרפאות והחל לספק תחבורה ציבורית אליהן. מרפאה שישית הוקמה בדצמבר 2001.

בית המשפט פסק כי על המשיבים לשלם לעותרים הוצאות משפט בסך של 20,000 ש"ח.

בג"ץ 7115/97 ועד היישובים הלא-מוכרים בנגב ואח' נגד שר התשתיות הלאומיות  ואח'