זכויות עובדים

עמוד: 1 מתוך 1
בשנת 2009 גיבשה רכבת ישראל קריטריון הקובע שעובדי החברה חייבים להשלים שירות צבאי. בעקבות זאת פוטרו עובדי הרכבת הערבים מעבודתם ביום בהיר אחד ללא הודעה מוקדמת. אנו עתרנו לבג"ץ בדרישה לבטל את הקריטריון החדש, המעמיד בסכנה את...
באפריל 2006 הוגשה עתירה לבג"ץ, שבה ביקש מרכז עדאלה להפוך את ההחלטה לסגור את לשכת התעסוקה בסכנין ולהעביר אותה לאזור התעשייה תרדיון, הממוקם בשטח השיפוט של המועצה האזורית משגב. העתירה הוגשה מטעם מרכז עדאלה ובשם שני זוגות...