זכויות דתיות

עמוד: 1 מתוך 1
בפברואר 1997 עתר מרכז עדאלה בשם חמישה מנהיגי דת מוסלמים, דרוזים ונוצרים, כנגד שר הדתות ושר האוצר, בעניין תקציב משרד הדתות המפלה לרעה את בני העדות הדתיות הערביות. באותה שנה הקצה חוק התקציב לעדות אלו 2% מתקציב משרד הדתות, על...
בפברואר 2000 הגיש מרכז עדאלה עתירה בשם ארגון אתג'אה: איחוד העמותות הערביות, כנגד שר הפנים ושר השיכון בנימוק שהתקציב המיועד לבנייתם, שימורם ושיפוצם של מבני דת מפלה לרעה את המוסלמים, הדרוזים והנוצרים במדינת ישראל אשר מוקצב...
ב-22.12.2004 הגיש מרכז עדאלה תובענה לבית המשפט המחוזי בחיפה נגד אוניברסיטת חיפה, בשם יו"ר ועד הסטודנטים הערבים באוניברסיטת חיפה, מר מוסעב דוח'אן, וסטודנטים ערבים אחרים, וזאת בעקבות סירובה של אוניברסיטת חיפה לבקשת ועד...
ב-21.11.2004 הגיש מרכז עדאלה עתירה לבג"ץ נגד השר לענייני דתות, ראש הממשלה ושר המשפטים בדרישה להורות לשר הדתות להתקין תקנות לשמירה על המקומות הקדושים של המוסלמים בישראל, לאחר התייעצות עם אנשי דת מוסלמים, כפי שהתקין תקנות...
המסגד הגדול של באר-שבע נבנה ב-1906 ועד שנת 1948 שימש כמסגד ששימש את תושבי העיר וסביבתה. משנת 1948 ועד שנת 1953, שימש המסגד כבית מעצר ואגף מבנייני המשפט. משנת 1953 ועד 1991 שימש מבנה המסגד כמוזיאון הנגב. משנת 1991 ועד היום, יותר מ-11 שנים,...
בפברואר 1999, בעקבות דחיית עתירת עדאלה בעניין תקציב משרד הדתות לשנת 1998, עתר עדאלה לבית המשפט העליון כנגד שר הדתות בדרישה לבטל שני סעיפים בתקציב המשרד לשנת הכספים 1999, אשר הקצו כספים למימונם של בתי עלמין יהודיים בלבד. לאור...
במרס 2000 הגיש מרכז עדאלה עתירה כנגד בית משפט השלום בעכו והוועדה המקומית לתכנון ולבנייה באזור משגב, על מנת לבטל צו הריסה מינהלי שהוצא נגד מסגד שבנו תושבי הכפר הלא-מוכר חוסינייה. עדאלה טען כי לבית משפט השלום לא היתה סמכות...