הקצאת תקציבים למבני דת


בפברואר 2000 הגיש מרכז עדאלה עתירה בשם ארגון אתג'אה: איחוד העמותות הערביות, כנגד שר הפנים ושר השיכון בנימוק שהתקציב המיועד לבנייתם, שימורם ושיפוצם של מבני דת מפלה לרעה את המוסלמים, הדרוזים והנוצרים במדינת ישראל אשר מוקצב להם רק כ- 2.5% מן התקציב הכולל, על אף שחלקם של בני דתות אלו באוכלוסייה קרוב ל- 20%. עוד צוין, כי מדיניות זו עומדת בניגוד מפורש להמלצות מבקר המדינה בדבר חלוקה שוויונית של הקצבות. עדאלה דרש כי משרד הדתות יקבע קריטריונים כלליים ולא מפלים לגבי הקצאת התקציב. בעתירה צוין כי בהיעדר תקציב, מצבם של 350 המסגדים בישראל מידרדר, וכי בכך מפירה מדיניות משרד הדתות את זכותם של המוסלמים, הדרוזים והנוצרים לקיים את דתם באופן חופשי.

בית המשפט הוציא צו על-תנאי המורה למשיבים להשיב על העתירה בתוך 45 יום. כמו כן הוצא צו ביניים שהקפיא את חלוקתו של התקציב המיועד למבני דת בסך 125 מיליון ש"ח.

בתשובה לעתירה טענה פרקליטות המדינה בשם משרדי הדתות, הפנים, הבינוי והשיכון כי לא קיימת אפליה בהקצאת התקציבים למבני דת, וכי למבני הדת של הערבים נקבע תקציב נפרד השווה לתקציב מבני הדת היהודיים. בנוסף לכך טענה הפרקליטות כי תוספת התקציב היחידה המיועדת למבני דת יהודיים היא למקוואות. 

במרס 2001 הסכים מרכז עדאלה למשוך את העתירה לאחר שמשרד הדתות התחייב בפני בית המשפט לחלק את התקציב המיועד למבני דת באופן שווה. מרכז עדאלה שמר לעצמו את הזכות לחזור ולהגיש עתירה לבית המשפט באם משרד הדתות לא יקיים את הבטחתו בתקציב של שנת 2001. בית המשפט פסק לעותרים הוצאות משפט בסך של 5000 ש"ח.

בג"צ 1399/00 אתג'אה ואח' נגד השר לענייני דתות ואח'; העתירה הוגשה בפברואר 2000; העתירה נמשכה במרס 2001.

מסמכים קשורים: