זכויות קולקטיביות

חוקים גזעניים

.עו"ד סאוסן זהר, אי אפשר למחוק את זיכרונו של מיעוט.

הזכות להגדרה עצמית

איריס מריון יאנג, הגדרה עצמית כהעדר יחסי שליטה: אידיאלים שימושיים עבור פלסטין-ישראל, הירחון האלקטרוני של עדאלה, גיליון מס' 12, אפריל 2005

אמל ג'מאל, על מוסריות הזכויות הקולקטיביות של הערבים בישראלהירחון האלקטרוני של עדאלה, גיליון מס' 12, אפריל 2005

חסן ג'בארין, זכויות קולקטיביות ופיוס בכינון חוקההמקרה הישראליהירחון האלקטרוני של עדאלה, גיליון מס' 12, אפריל 2005

חסן ג'בארין, על בעיות הזהות הערבית. עיתון "אלחיאת" בלונדון, אוקטובר2011.

שותפות בשלטון וזכויות מיעוט

יאש גאי, סכסוכים אתניים ושותפות בשלטון, הירחון האלקטרוני של עדאלה, גיליון מס' 13, מאי 2005

שיין קילר, זכות הווטו של מיעוטים לאומייםמקדוניהצפון אירלנד ובלגיההירחון האלקטרוני של עדאלה, גיליון מס' 13, מאי 2005

הזכות לשפה

עלאא מחאג'נה, השפה הערבית והילידות של הערבים בישראלהירחון האלקטרוני של עדאלה, גיליון מס' 50, יולי 2005

עביר בכר, מיעוט,משפט ותקשורת: זכויות המיעוט הערבי בתקשורת הישראליתהירחון האלקטרוני של עדאלה, גיליון מס' 30, נובמבר 2006

מוחמד אמארה, החיוניות של השפה הערבית בישראל מנקודת השקפה סוציו-לינגוויסטיתהירחון האלקטרוני של עדאלה, גיליון מס' 29, אוקטובר 2006

תומס ג'פרי מיילי, הפוליטיקה החוקתית של מדיניות השפה בקטלוניה, ספרד, הירחון האלקטרוני של עדאלה, גיליון מס' 29, אוקטובר 2006

שיין קילר, הגנה על זכויות השפה של המיעוט בקוויבק ובלטביההירחון האלקטרוני של עדאלה, גיליון מס' 14, יוני 2005

אילת הראל-שלו, השפה הערבית כשפת מיעוט בישראל בפרספקטיבה השוואתית, הירחון האלקטרוני של עדאלה, גיליון מס' 14, יוני 2005