הודעה משותפת ל-25 ארגוני זכויות אדם וארגוני חברה אזרחית הפועלים בישראל בעקבות ההכרזה על 6 ארגונים פלסטינים כעל ארגוני טרור