עדאלה: הרחבת חוק ועדות הקבלה תעמיק את ההפרדה הגזעית ותפר את החוק הבינלאומי

בקריאה לחברי ועדת השרים לענייני חקיקה הוזכר כי החוק גם במתכונתו הנוכחית עדיין חשוף לביקורת שיפוטית, ושהרחבת תחולתו לגדה המערבית מהווה מהלך של סיפוח.
עדכון: לקראת הדיון המתוכנן להתקיים היום (16.1) בוועדת השרים לענייני חקיקה, חזר מרכז עדאלה על התנגדותו להצעת החוק שתרחיב את תחולת "חוק ועדות הקבלה" והעביר פניה בשנית.
לקריאת המכתב
מאוחר יותר באותו היום החליטה וועדת השרים לענייני חקיקה לדחות את הדיון בהצעת בחוק בשבועיים. 

 

 

הבוקר (12.12.2021) קרא מרכז עדאלה לחברי ועדת השרים לענייני חקיקה שלא לתמוך בהצעת החוק עליה צפויים לדון היום, שתרחיב את תחולת ״חוק ועדות הקבלה״. כיום, החוק מתיר ליישובים קהילתיים בנגב ובגליל שבהם עד 400 בתי אב, להפעיל ועדות קבלה אשר ימנעו ממועמדים אשר אינם מתאימים ״למרקם החברתי־תרבותי״ של היישוב לרכוש בהם קרקע או אף להתגורר בהם. הצעת החוק הנוכחית נועדה להרחיב את תחולת החוק על יישובים שבהם "שווקו עד 600 מגרשים לבניית בתי קבע", ועל אזורים נוספים, בהם הגדה המערבית.

 


לקריאת חוק ועדות הקבלה:

חוק תיקון פקודת האגודות השיתופיות (מס' 8), התשע"א-2011

 

לקריאת התיקון המוצע:

הצעת חוק לתיקון פקודת האגודות השיתופיות (מספר בתי אב ביישוב קהילתי), התשפ"ב–2021

 

 

במכתב אל חברי ועדת השרים ואל היועץ המשפטי לממשלה, שהועבר באמצעות עו״ד סוהאד בשארה ממרכז עדאלה, צויין שלמרות שנדחו העתירות לבג״ץ נגד החוק המקורי ברוב של 5-4, עמדת הרוב נסמכה על העדר בשלות, ועל כן החוק עודנו כפוף לביקורת חוקתית.

 

בג"ץ 2504/11 עדאלה - המרכז המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל נ' הכנסת

לקריאת העתירה

לקריאת פסק הדין

 

כמו כן, נטען בפנייה שהחלת החוק בגדה המערבית היא בבחינת מהלך סיפוח של שטחים כבושים. שכן, הצעת החוק מנסה להחליף את הנורמות של המשפט הבינלאומי ההומניטרי ולהחיל על שטחי הגדה המערבית את המשפט הישראלי בענייני ניהול מקרקעין, וזאת באופן המנוגד לפסיקה העליונה ולמשפט הבינלאומי.

 

עוד הפנה מרכז עדאלה לדו״ח האחרון של הדווח המיוחד לזכות לדיור הולם של האו״ם שפורסם בחודש אוקטובר השנה, בו הביע את דאגתו מההשפעות של אפליה בדיור איתה מתמודדת הפלסטינים אזרחי ישראל ובשטחים הכבושים. ובהן בין היתר, גם מדיניות מתמשכת של סגרגציה.

 

לקריאת המכתב

 

 

עו״ד סוהאד בשארה ממרכז עדאלה מסרה:

״כבר כיום חוק ועדות הקבלה מסמיך סינון מועמדים במרבית היישובים הקהילתיים בישראל לסנן מועמדים שאינם חפצים בהם והוא מהווה מנגנון סגרגציה גזעית. מטרת הצעת החוק היא להעמיק ולהרחיב את חזון ההפרדה הזו בדמות עקרון ההתיישבות היהודית, כפי שזה בא לידי ביטוי בחוק יסוד הלאום, כמו גם לספח אל המדינה עוד שטחים שיוכפפו לעקרונות הגזעניים שלה.״