ששת הארגונים הפלסטיניים דורשים באופן רשמי מרשויות הביטחון הישראליות לחשוף את כל הראיות שברשותן

חודשיים חלפו מאז הוציאה ישראל אל מחוץ לחוק שישה ארגוני זכויות אדם וחברה האזרחית פלסטיניים מובילים, ואולם הארגונים לא קיבלו לידיהם את חומרי הראיות שרשויות הביטחון הישראליות לכאורה מחזיקות ומנסות להצדיק באמצעותם החלטה זו. פעם אחר פעם דרשו הארגונים בפומבי את החומרים, אך לא זכו לתגובה כלשהי מצד ישראל. בשבוע שעבר דרש הצוות המשפטי המייצג את הארגונים באופן רשמי ובכתב, שהרשויות יחשפו בפניהם את כל החומרים המהווים את היסוד להכרזה. הארגונים עומדים בתוקף על כך שמבלי שחומרים אלה ייחשפו בפניהם בשלמותם, לא יתכן קיומו של הליך הוגן.

 

ב-19.10.2021, הוכרזו ששת הארגונים על ידי שר הביטחון הישראלי בני גנץ כעל ״ארגוני טרור״ על פי חוק המאבק הטרור משנת 2016. הארגונים הם: אדאמיר - האגודה לתמיכה באסירים וזכויות אדם, אל-חק, מרכז ביסאן למחקר ופיתוח, האגודה הבינלאומית לזכויות הילד – פלסטין (DCI-P), איחוד ועדות העבודה החקלאיות (UAWC) ואיחוד ועדות הנשים (UPWC). ארגונים אלה גם הוגדרו על ידי המפקד הצבאי בגדה המערבית כעל "התאחדויות בלתי מותרות", על פי תקנות שעת חירום (תקנות ההגנה) מ-1945

.

הצוות המשפטי המייצג את ששת הארגונים הפלסטיניים טוען שההכרזה היא החלטה פוליטית בוטה שמטרתה להביא לחיסול החברה האזרחית הפלסטינית, בהסתמך על חקיקה שרירותית ואמצעי חירום פסולים. ההכרזות חסרות הבסיס הללו, נועדו הלכה למעשה להוציא ארגונים פלסטיניים מובילים אל מחוץ לחוק ולפגוע באמינותם. זאת, תוך העמדתם של הארגונים, חברי הצוות שלהם ותומכיהם בסכנה מיידית. חרף ההשלכות המיידיות והחמורות של ההכרזה, הארגונים לא קיבלו כל מידע או התרעה בטרם הוצאו הצווים כנגדם, ומבלי שתינתן הזדמנות משמעותית לעיין ולערער על בסיס שעל פיו ניתנה ההחלטה.

 

ששת הארגונים נותרים נחושים בהחלטתם להילחם במתקפה הבלתי חוקית והבלתי לגיטימית של ישראל להשתיק את העם הפלסטיני ואת מאבקו נגד הכיבוש. במהלך החודשים האחרונים, הארגונים מקבלים בברכה את התמיכה הבינלאומית שזכו בה על ידי קולות רבים ומגוונים מרחבי העולם שגינו את ההכרזה נגדם.

 

ששת הארגונים מיוצגים על ידי עדאלה – המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל, עו״ד מיכאל ספרד ועו״ד אביגדור פלדמן.

 

הודעות קודמות לעיתונות

עדאלה: על ישראל לחשוף את החומרים ביחס לששת הארגונים עליהן הכריזה כ"ארגוני טרור" 25.11.2021


תגובת עדאלה להכרזת שר הביטחון על ששה ארגוני זכויות אדם כארגוני טרור 22.10.2021