עדאלה דרש בשם מועצת ג'סר אלזרקא לשנות את שיטת השיווק של דירות חדשות ביישוב כדי לתת מענה לתושביו

כ- 80% מן הזוכים בהגרלות "מחיר למשתכן" בשכונה החדשה בג'סר אלזרקא אינם מהיישוב. התושבים נשארים ללא חלופת דיור ביישוב שהוא בין הצפופים בישראל והנמצא בתחתית הסולם הסוציו אקונומי; עדאלה והמועצה המקומית דורשים לשווק את הדירות שנותרו לתושבי המקום ושמשרד השיכון ירכוש חלק מהן עבור דיור ציבורי.

עדאלה – המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל פנה ביום 7.3.2022 בשם המועצה המקומית ג'סר אלזרקא, אל שר הבינוי והשיכון זאב אלקין ואל מנהל רשות מקרקעי ישראל יעקב קוינט, בדרישה לשנות את שיטת השיווק של יחידות הדיור החדשות שמתוכננות ביישוב.

 

לקריאת המכתב

 

פנייה זו מגיעה על רקע שיווק של יחידות דיור בשכונה החדשה ביישוב, בה מתוכננות כ-500 יחידות דיור חדשות. עד כה שווקו כ-200 מן היחידות, 130 מתוכן באמצעות הגרלות "מחיר למשתכן", כאשר בני המקום זכו רק ל-36 מהן. לדעת המועצה המקומית, מספר הזוכים מקרב בני המקום אשר יממשו בפועל את הזכייה שלהם צפוי להיות קטן עוד יותר, לנוכח מצבם הכלכלי הקשה של התושבים ביישוב.  נתונים אלה מראים בבירור כי השיווק עד כה אינו משיג את מטרתו המוצהרת ולתת מענה למצוקת הדיור ביישוב.

 

במכתב שהועבר באמצעות עו"ד מאיסאנה מוראני ממרכז עדאלה, נפרשת תמונת מצוקת הדיור הקשה שביישוב, שהוא מהצפופים בישראל. על פי מסמכי התכנית הכוללנית של היישוב שאושרה בידי רשויות התכנון עצמן, היקף הדירות המתוכנן אינו נותן מענה לגידול הטבעי של היישוב, וזאת במיוחד לאור שטח השיפוט המוגבל והחסמים השונים המונעים את הרחבתו בעתיד הקרוב לעין. התכנית מתבססת על נתונים לפיהם אוכלוסיית היישוב בשנת 2030 צפויה לעמוד על כ-20,000, וצפוי מחסור של כ-2500 יחידות דיור עבורה.

 

על מנת לתת מענה לצרכים של התושבים בג'סר אלזרקא ולפתור את מצוקת הדיור של היישוב, דורשת מועצת ג'סר אלזרקא לשנות את שיטת השיווק ביישוב. שר השיכון ורשות מקרקעי ישראל מתבקשים להתאים שיטת השיווק כך שתיתן, קודם כל, מענה לתושבים. בנוסף, מבקשת המועצה, כי המכרזים ושיווק הדירות ייעשו באופן הדרגתי ולאורך זמן באופן ההולם את צרכי התושבים, בדגש על מחוסרי אמצעים, וכי משרד השיכון גם יפעל לרכישת דיור ציבורי ולהקצאתם לזכאים מן היישוב.

 

עו"ד מאיסאנה מוראני, רכזת יחידת הקרקע תכנון ובנייה במרכז עדאלה מסרה:

"המקרה של ג'סר אלזרקא ממחיש את מצוקת הדיור ביישובים הערבים. שנים לאחר שלא הוכנו תוכניות או שווקו יחידות דיור ביישוב, אשר ממילא סובל מצפיפות גבוהה, מעט מהתושבים נהנו מהמספר המוגבל של יחידות הדיור אשר שווקו לאחרונה. מצב דברים זה מחייב לנקוט באמצעים שונים וייחודיים אשר יתאימו ליישוב ג'סר אלזרקא, וליישובים הערביים בכלל, בכדי לתת מענה למצוקת הדיור של התושבים ולספק פתרונות דיור שהם ברי השגה כולל דיור ציבורי"

 

ראש מועצת ג'סר אלזרקא, שייח מוראד עמאש מסר:

"המדינה אינה יכולה להמשיך ולהתעלם מהצרכים הבסיסיים של תושבי ג'סר אלזרקא, הסובל מאז קום המדינה מבעיות קשות בכל התחומים. תכניות הפיתוח שפנייתנו מתייחסת אליהן, נועדו בראש ובראשונה לפתור את מצוקת המגורים ביישוב, אבל במבחן המעשה מי שאינם תושבי המקום הם אלה שיזכו במעט הקרקע שנותרה זמינה למגורים. וזאת ביישוב הכי עני בארץ תוך התעלמות ממצוקת התושבים. יש להתאים את התכניות לצרכי התושבים בטרם הנזק יהפוך לבלתי הפיך."